PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská sexuologie - E0103390
Anglický název: Medical Sexology
Zajišťuje: Klinika psychiatrická (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Neslučitelnost : EV390X01
Záměnnost : EV390X01
Je neslučitelnost pro: EV390X01
Je záměnnost pro: EV390X01
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (24.05.2005)
Vývojové aspekty lidské sexuality, sexuální chování v normě (fyziologické, biochemické a etologické hledisko), sexuální dysfunkce u mužů a žen (a jejich léčba), sexuální deviace (poruchy sexuální prefence), současný pohled na sexualitu, společnost a sexuální chování.
Literatura
Poslední úprava: LEBA (24.05.2005)

Weiss P.: Sexuální deviace. Praha Portál 2002.

Zvěřina J.: Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno CERM 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Edita Tišerová (24.05.2018)

Podmínky ke splnění zápočtu: účast na přednáškách (povolena 1 absence)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK