PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie v angličtině - E0102124
Anglický název: English Medical Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: PhDr. Tamara Kopřivová
Mgr. Alena Holá
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Neslučitelnost : EP0101052
Záměnnost : EP0101052
Je neslučitelnost pro: EP0101052
Je záměnnost pro: EP0101052
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Alena Holá (03.11.2017)
Lidské tělo. Základy anatomické terminologie. Přehled systémů lidského těla. Vybrané texty z oboru medicíny. Komunikace lékaře s pacientem. Přehled gramatiky v lékařském kontextu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Alena Holá (03.11.2017)

Povinná: A.Holá ,T.Kopřivová: MedicalEnglish 1,  Anatomy of the Human Body. Karolinum 2016

             elektronický materiál: Selected Chapters from English Grammar in Medical Context 1,2 

                                              How to prepare a successful power point presentation step-by-step

Doporučená: Glendinning, E. - Holmström.: English in Medicine, CUP 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Alena Holá (08.11.2017)

Splnění zápočtů ( Z , L semestr)

Obsah zkoušky:

1. písemná část: test  ( gramatika + slovní zásoba)

2. ústní část

A) Témata:                  1. The human body

                                                   2. Overview of body systems

                                                   3. The skeletal system and its disorders

                                                   4. The muscular system and its disorders

                                                   5. The integumentary system and its disorders

                                                   6. The circulatory system and its disorders

                                                   7. The lymphatic system and its disorders

                                                   8. The respiratory system and its disorders

                                                   9. The digestive system and its disorders

                                                 10. The urinary system and its disorders 

                                                 11. The nervous system and its disorders

                                                 12. The reproductive system and its disorders

                                                 13. The endocrine system

                                                 14. First aid for emergencies. 

                         

 B) Četba a překlad odborného textu, práce s textem.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alena Holá (08.11.2017)

 Zimní semestr

říjen                      Odb. část: The Study of Medicine. The Structute of The Human Body (The Cell).

                              Gram:        Nouns of Latin and Greek origin used in Medical English: pronunciation, word stress, singular and plural forms.

 listopad               Odb. část: The Human Body.  Principle Systems of The Human Body (an overview).

                               Gram:        C x U Nouns. Articles. Giving instructions. Anatomical x Lay Terms.

 listopad/prosinec  Průběžný test

 prosinec              Odb. část: The Skeletal System. The Muscular System.

                               Gram:        Tenses used in presenting complaints and in taking history.

 leden                    Zápočtový test

 

Letní semestr

 

únor                      Odb. část: The Integumentary System. The Cardiovascular system

                               Gram.:      Past tenses. Future forms. Measurement I.

březen                  Odb. část:  The Lymphatic System. The Respiratory System. The Digestive system.

                               Gram.:        Modal Verbs. Passives. Shapes.

duben                   Odb. část:    The Urinary System. The Nervous System. First Aid for Emergencies.

                               Power point presentation on First aid for Emergencies.

                               Gram.:       Conditionals. Measurement II. Location.

květen                  Odb. část:  The Reproductive System. The Endocrine System.

                               Gram.:        Reported Speech. Phrasal Verbs.

                               Zápočtový test

                              Zkouška

                             

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK