PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk - odborný II - D2903011
Anglický název: English Medical Terminology II
Zajišťuje: Ústav jazyků (13-821)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eliška Králová
Je prerekvizitou pro: D2903012
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eliška Králová (17.02.2021)
Předmět poskytuje základní znalosti z anglické odborné lékařské terminologie. Klade důraz na získání aktivních i pasivních jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí odborné slovní zásoby je předpokladem pro úspěšné fungování absolventů v oboru ošetřovatelství při kontaktu s mluvčími angličtiny v zaměstnání, při dalším studiu, během zahraničních stáží či pracovních pobytů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eliška Králová (17.02.2021)

Cíle:

Vytvořit základní slovní zásobu z anglické odborné lékařské terminologie

Naučit se správné výslovnosti

Orientovat se v odborném zdravotnickém projevu

Ovládnout základní komunikaci o lékařských tématech v praxi, včetně efektivní komunikace s pacientem

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

80% aktivní účast na seminářích (tzn. pouze jedna povolená absence), absolvování zápočtového testu se ziskem 70 % bodů (na zápočtový test má student 3 pokusy).

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

Literatura:

Povinná:

•GRICE, T.: Oxford English for Careers, Nursing 1, Oxford University Press, 2019, Student's Book. ISBN 978-0-19-456977-4

Doporučená:

•MURPHY, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019 (dotisk 2022). ISBN 978-1-108-45765-1

•GYŐRFFY, M.: English for Doctors, Triton, 2001. ISBN 80-7254-203-6

•PARKINSON, J., BROOKER, C.: Angličtina pro sestry - Manuál pro praxi, Grada, 2005. ISBN 80-247-1282-2

•BULDOV, S., V., MAXEROVÁ, M.: Angličtina pro zdravotní sestry, Informatorium, 2010 (dotisk 2022). ISBN 978-80-7333-018-7

•MURRAY, J. P.: English in Medical Practice (Angličtina pro lékařskou praxi), LEDA, 2009. ISBN 978-80-7335-178-6

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

Obsahové zaměření seminářů:

1.Reading (Nursing 1, page 66)

The Best Medicine?

2.Symptoms (Unit 6)

Question Forms

3.Caring for the Elderly (Unit 7)

Alzheimer’s Disease, A Care Home

4.Nutrition and Obesity (Unit 8)

Food Intake, Diabetes

5.Blood (Unit 9)

Blood Types, The Heart

6.Death and Dying (Unit 10)

Breaking Bad News

7.CREDIT TEST

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK