PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapie - D1305201
Anglický název: Occupational Therapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Helena Hlochová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Prerekvizity : D1304616
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)
Vyšetření pacienta, základnín pracovní činnosti, sebeobsluha, pracovní techniky. Vzužití ergoterapie v neurologii, gediatrii, pediatrii, chirurgii, ergoterapie u mentálně postiženého. Ergodiagnostika, kompenzační pomůcky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (28.08.2023)

Ročník: 2. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Zimní semestr 2023/2024

Název předmětu: Fyzikální terapie II.

Garant předmětu: Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Zkouška: teoretická a praktická část

Počet hodin: 1/1, zápočet + zkouška

Výuka: Středa 13.00 - 14.40 hod S2-2

Účast povinná, 90%

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

KOLÁŘ, Pavel et. al, Rehabilitace v klinické praxi, 2009. Praha, Galén, ISBN 978-80-7262-657-1

JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L., Ergoterapie, 2009, Praha, Portál, ISBN 978-80-7367-583-7

KRIVOŠÍKOVÁ, Mária, Úvod do ergoterapie, 2011, Praha, Grada, ISBN 978-80-247-2699-1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

Prezentace seminárních prací, zkouška Mgr. H. Hlochová + Bc. V. Přinesdomová

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

Úvod do ergoterapie

Metody a přístupy v ergoterapii, vyšetřovací metody

Ergoterapie v klinických oborech - pediatrie

Koncept Bazální stimulace a jeho uplatnění v praxi

Koncept Bazální stimulace - orofaciální stimulace, praktická ukázka terapie

Ergoterapie ruky

Ergoterapie u pacientů po CMP, TBI

Kompenzační pomůcky, poradenství, praktické ukázky

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy

Praktické využití ergoterapie

Ergoterapie v klinických oborech - psychiatrie, gerontologie

Zápočty / prezentace seminárních prací

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22aD1305201p1

Okruhy studentů
B3.FYZIOT
Po 03.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

3.10.

Úvod do ergoterapie      

Mgr. H. Hlochová

SP1

 

Mgr. Helena Hlochová
Po 10.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

10.10.

   Kompenzační pomůcky, poradenství, praktické ukázky

Bc. V. Přinesdomová 

Stážovna1

 

 
Mgr. Helena Hlochová
Po 17.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

17.10.

Vyšetření a hodnocení v ergoterapii

Mgr. H. Hlochová

Stážovna1

 

 

Mgr. Helena Hlochová
Po 24.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

24.10

Vyšetření a terapie kognitivních funkcí, Ergoterapie u pacientů po CMP, TBI    

Bc. Kejdanová Petra

Stážovna1

 

Mgr. Helena Hlochová
Po 31.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

31.10.

Koncept Bazální stimulace a jeho uplatnění v praxi  

Mgr. B. Hejlíková

Stážovna1

 

Mgr. Helena Hlochová
Po 07.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

7.11.

Polohování, přesuny, moving and handling, principy kinestetické mobilizace ( skupina A ) / praktická ukázka ergoterpie (skupina B)

Mgr. H. Hlochová, Bc. P. Kejdanová, Bc. A. Krahulcová, Bc. V. Přinesdomová lehárna/ ergoterapie dospělá

 

Mgr. Helena Hlochová
Po 14.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

14.11.

Polohování, přesuny, moving and handling, principy kinestetické mobilizace ( skupina B) / praktická ukázka ergoterapie (skupina A) 

Mgr. H. Hlochová, Bc. P. Kejdanová , Bc. A. Krahulcová, Bc. V. Přinesdomová lehárna/ ergoterapie dospělá

 

 
Mgr. Helena Hlochová
Po 21.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

21.11.

Ergoterapie ruky

 

Bc. V. Přinesdomová

SP1

  

 

  

Mgr. Helena Hlochová
Po 28.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

28.11.

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy

  Bc. A. Krahulcová

SP1, 

 

Mgr. Helena Hlochová
Po 05.12.2022 8:00 - 10:35 přednáška

5.12.

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy – aktuální témata

  Bc. A. Krahulcová, 

SP1

 

Mgr. Helena Hlochová
Po 12.12.2022 8:00 - 10:35 přednáška

12.12.

 Aplikovaná ergoterapie   - skupina A

Mgr. H. Hlochová, Bc. V. Přinesdomová / ergoterapie dospělá

 

 
Mgr. Helena Hlochová
Po 19.12.2022 8:00 - 10:35 přednáška

19.12.

Aplikovaná ergoterapie  - skupina B

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová   ergoterapie dospělá

 

 
Mgr. Helena Hlochová
Po 26.12.2022 8:00 - 10:35 přednáška Mgr. Helena Hlochová
Po 02.01.2023 8:00 - 10:35 přednáška

2.1.

  Ergoterapie v pediatrii

Mgr. B. Hejlíková

SP1   

 

Mgr. Helena Hlochová
Po 09.01.2023 8:00 - 10:35 přednáška

9.1. 

Prezentace seminárních prací, zkouška  

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová

SP1

 

Mgr. Helena Hlochová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK