PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická terminologie - D1301351
Anglický název: English Medical Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (13-821)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Z [HS]
letní s.:28/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Ivana Kejvalová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Pomocné předměty
Je prerekvizitou pro: D1303317
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (27.05.2019)
Cílem předmětu je osvojení si specifické lékařské terminologie, odborných jazykových zkratek a konverzačních obratů pro studenty oboru fyzioterapie. Absolventi předmětu by měli být schopni používat angličtinu ve svém oboru při komunikaci s pacienty, v kontaktu se zahraničními kolegy i při své vědecké práci. Měli by také umět pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou a sami vytvářet odborné texty.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kejvalová (27.06.2022)

Povinná:

• GOGELOVÁ, H.: Angličtina pro fyzioterapeuty, Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-3531-3

Doporučená:

• BLAŽEJOVÁ, M., TUFANO, J. J.: Angličtina pro fyzioterapeuty, Cvičení a testy, GRADA, 2019. ISBN: 978-80-271-0578-6

• EVANS, V., DOOLEY, J., HARTLEY, S.: Career Paths: Physiotherapy, Express Publishing, 2015. ISBN 978-1-4715-4234-3

• GLENDINNING, E.H., HOWARD, R.: Professional English in Use (Medicine), Cambridge University Press, 2007. ISBN 0521682010

• GYORFFY, M.: English for Doctors, TRITON, 2001. ISBN 80-7254-203-6

• MURRAY, J. P.: English in Medical Practice (Angličtina pro lékařskou praxi), LEDA, 2009. ISBN 978-80-7335-178-6

• COMERFORD, K.: Medical Terminology Made Incredibly Easy, Wolters Kluwer, 2009. ISBN 10: 0781788455 ISBN 13: 9780781788458

• MURPHY, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019 (dotisk 2022)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kejvalová (11.08.2022)

Zimní semestr:

• Introduction, Aims and Demands, List of Literature

Medical History

• Cell and Tissues, Microbiology

Pain, Medical Examination

• The Human Body

Body Parts, Positional and Directional Terms

• The Musculoskeletal System, Orthopaedics

Bones, Joints, Muscles

• The Integumentary System

Body Temperature and Sweat, Nausea and Vomiting

• The Sense Organs (ENT)

Deafness, Otitis Media, Nosebleeds

• Ophthalmology

Refractive Errors, Eye Tests, Glaucoma, Eye Injuries

• The Nervous System

Brain, Spinal Cord, Nerves

• The Circulatory System, The Heart, Haematology

Cardiovascular Conditions

• The Urinary System

Benign Prostate Hyperplasia, Prostatectomy, Renal Stones

• The Endocrine System

Glands and Their Function

• The Respiratory System

Dyspnoea, Cough, Asthma

• The Digestive System

Body Weight and Diet

• CREDIT TEST

Letní semestr:

• Physiotherapy

Initial Session with a Physiotherapist, Sample Dialogues, Scoliosis

• Assessment and Evaluation

Musculoskeletal Examination, Spinal Pathologies

• Therapeutic Exercise

Endurance, Resistance and Flexibility Training, Exercise Equipment and Aids, Dislocation of the Hip as a Late Complication

• Massage Therapy Techniques

Balneology, Rheumatoid Arthritis

• Physical Therapy Modalities

Contraindications and Precautions, Disorders of the Hip, Leg and Foot

• The Reproductive System

Infertility Examination

• Gynaecology and Obstetrics

Family Planning, Contraception

• Paediatrics, Paediatric Rehabilitation

Feeding, Psychomotor Development

• Surgery

Abdominal and Spinal Surgeries

• Oncology

Possibilities of Treatment

• Pharmacology

Administration of Medication

• Traumatology, Accidents, First Aid

CPR

• Complementary and Alternative Medicine

Types of CAM Therapies

• FINAL TEST

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK