PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zobrazovací metody - D0303613
Anglický název: Imaging Methods
Zajišťuje: Klinika zobrazovacích metod (13-461)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Prerekvizity : D0301343
Je prerekvizitou pro: D1305307, D0305306
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Získání přehledných informací o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Cílem přednášek je získat přehlednou informaci o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Vojtěch Suchánek (17.10.2017)

Písemný test

Literatura
Poslední úprava: Marie Havlová (28.05.2019)
Heřman, M.: Základy radiologie (E)
Neuwirth, J.: Radiologické nálezy : jak je psát a interpretovat (A), (C)
+Eliáš. P.: Dopplerovská ultrasonografie (A)

+Krajina, A.: Intervenční radiologie (B), (e-prezenčka)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Vojtěch Suchánek (17.10.2017)

Písemný test

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Organizační úvod, přehled zobrazovacích metod

Principy zobrazovacích metod

Zobrazovací diagnostika onemocnění skeletu

Zobrazování kloubů

Zobrazovací diagnostika měkkých tkání

Ochrana před ionizujícím zářením, kontrastní látky, první pomoc při alergické reakci

Angiografie

Metody intervenční radiologie

Vyšetřování trávicí trubice

Vyšetření jater a žlučových cest

Neuroradiologie

Problematika dorzalgií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK