PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická terminologie - D0103312
Anglický název: Medical English
Zajišťuje: Ústav jazyků (13-821)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eliška Králová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Pomocné předměty
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Viertlová (14.09.2022)
Výuka předmětu je zaměřena na anglickou lékařskou terminologii. Soustředí se především na aktivní a praktické zvládnutí jazyka pro studenty lékařství (komunikace s pacientem, lékařské termíny v angličtině, základy akademické angličtiny pro potřeby studia na VŠ). Vstupním předpokladem je znalost všeobecné angličtiny na úrovni B2 podle SERR. Během dvou semestrů studia anglické lékařské terminologie si studenti významně rozšíří odbornou slovní zásobu, zdokonalí své prezentační dovednosti na zadané lékařské téma a získají portfólio frází potřebných ke komunikaci s pacientem a odebrání anamnézy v anglickém jazyce. Stručná charakteristika předmětu: Výuka je strukturována podle jednotlivých tělních systémů s důrazem na anatomické a klinické názvosloví v anglickém jazyce. Slovní zásoba je procvičována na základě textů, a z nich jsou čerpány i některé gramatické jevy. Studenti si ke každému z tematických okruhů připravují prezentaci, po které následně probíhá diskuze. Důraz je kladen i na poslechová cvičení a tematicky zaměřená videa.
Cíl předmětu
Poslední úprava: GYNOVAE (24.05.2019)

Anglická lékařská terminologie umožní studentům využití anglicky psaných studijních materiálů, účast na zahraničních stážích nebo pracovní činnost v anglicky mluvících zemích, v nemocnicích či v jiných zdravotnických zařízeních. Zdokonalí jejich dovednost v prezentování v anglickém jazyce v rámci jejich profesního zaměření.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Viertlová (13.09.2022)

Povinná:

MCCARTER, S.: OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: MEDICINE 2 STUDENT’S BOOK, Oxford University Press, 2010, ISBN: 978 0 19 456956 9

Doporučená:

GLENDINNING, E.H., HOWARD, R.: Professional English in Use, Cambridge University Press, 2007, ISBN 978-0-521-68201-5

GYÖRFFY, M.: English for Doctors, Triton 2001

GLENDINNING, E.H., HOLMSTRÖM, B.A.S.: English in Medicine, third edition, Cambridge University Press 2005, ISBN 978-0-521-60666-0, + nahrávka

RICE, J.: Medical Terminology with Human Anatomy, 2nd ed., Appleton&Lange, Norwalk, CT, 1991, ISBN 0-8385-6203-5

Mosby's Medical Encyclopedia, CD-ROM, TLC Properties and MosbyYearBook, London, 1997

Home Medical Advisor, The Guide to Symptoms, Diseases, and Medications, CD-ROM, TLC Properties and Dr.Schueler Health Informatics, London, 1997

JAMES, D.V.:Medicine, Phoenix ELT, 1995, ISBN 0-13-280363-1, + nahrávka

HARREROVÁ, Š., PAROUBKOVÁ, J., KYBICOVÁ, H.: Základy lékařské angličtiny, Avicenum Praha 1979 a dotisky

PŘÍVRATSKÁ, J. a kol.: English in the Medical Profession, Carolinum, Praha, 2001, ISBN 80-246-0151-6

TANNER,C.:English for Students of Medicine, Student´s book, Peres, 1999, ISBN 80-86360-02-4

LATHAM- KOENIG, Ch.: English File Fourth Edition Intermediate Student´s Book, Oxford University Press ELT,2019, ISBN 978-019-403579-8

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=6455

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Viertlová (13.02.2023)

Anglická lékařská terminologie

Sylabus

cizí terminologie - povinný předmět

2. ročník - 0/2 zápočet, 0/2 zápočet, zkouška

Zimní semestr

1. Introduction, EmergencyMedicine

2. Emergency Medicine, Haematology/ Blood

3. Accidents

4. Accidents, The Musculoskeletal System/ Bones

5. Sports Medicine

6. Sports Medicine

7. Obstetrics, Nutrition/ The Digestive System

8. Obstetrics, The Reproductive System/ Gynaecology

9. Psychiatry

10. Psychiatry, The Nervous System

11. Geriatrics

12. Geriatrics, Paediatrics/ Childhood

13. Geriatrics, Paediatrics/ Childhood, Revision

14. CREDIT TEST

Letní semestr

2. ročník - 0/2 zápočet, zkouška

Letní semestr

1. Dermatology

2. Dermatology, The Sense Organs

3. Surgery

4. Surgery, The Urinary System

5. Cardiology

6. Cardiology, The Cardiovascular System/ The Heart and Circulation

7. The Respiratory Medicine

8. The Respiratory Medicine, The Respiratory System

9. Tropical Diseases

10. Tropical Diseases, The Endocrine System

11. Technology, Oncology

12. CREDIT TEST

13. REVISION FOR ORAL EXAM

14. CONSOLIDATION, ORAL EXAM (PRE-TERM)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK