PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny II. - CVSE2P0031
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/20, Z [HS]
letní s.:6/20, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petra Chalušová
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: CVOL0315, CVOL0242, CVOL0219
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (22.09.2021)
Předmět navazuje na poznatky z předmětu Úvod do klinické medicíny I.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (22.09.2021)

Cílem předmětu je prohloubit integraci teoretických a klinických znalostí a dovedností, formování postoje studentů k nemocným a jejich blízým. Zároveň umožňuje studentům se podílet na činnosti multidisciplinárních týmů v podmínkách klinické praxe.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (19.02.2023)

Zimní semestr

80 % účasti na praktikách a exkurzích v nemocnici, kazuistických seminářích, které budou v zápočtovém listu. Studenti si před prvním praktikem vytisknou zápočtový list z portálu "výuka" v položce "informace o předmětu". Každou absolvovanou výukovou jednotku si nechají potvrdit vyučujícím při aktuální hodině. Vyplněný zápočtový list je podmínkou k získání zápočtu.

Zápočty se udělují: 21.1.2022 dle rozpisu kruhů v rozvrhu.

 

 

Letní semestr

1. 80% účast na praktických cvičeních a stážích v nemocnici, semináři Komunikace v emočně vypjatých situacích 15.3. a Propouštění pacientů z nemocnicce 29.3. a 30.3. podle rozvrhu jednotlivých kruhů.

2. Zkouška formou testu znalostí probrané látky ÚKM I a ÚKM II 

Termín testu: dle rozvrhu pro jednotlivé kruhy

Při kontrole účasti na výuce se studenti budou prokazovat kartou ISIC.

 

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (30.12.2019)

Marek,j., Kalvach,Z., Sucharda,P. a kol. Propedeutika klinické medicíny. Triton, 2001. ISBN 80-7254-174-9.

S. 401 - 436.

 

Další literatura viz vyuka.lf3.cuni.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (22.09.2021)

Přednášky, semináře, praktika, stáže.

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (09.02.2022)

Zimní semestr:

Přednášky, semináře:

1. Klinická dokumentace

2. Klinický přístup k pacientovi - akutní pacient

3. Klinický přístup k pacientovi - Chronický pacient

4. Laboratorní vyšetření - význam, metody, hodnocení

5. Role nemocničních klaunů v komunikaci s pacienty

 

Praktika:

1. Odběr krve

2. Zavedení intavenózní kanyly

3. Péče o CŽK

4. Exkurze na interních klinikách FNKV dle rozpisu v rozvrhu

5. odběr anamnézy

 

Letní semestr:

Přednášky, semináře:

1. Vybrané diagnostické metody

2. Komunikace s pacientem v náročné situaci

3. Propouštění pacienta z nemocnice

 

 

 

Praktika:

 

1. katetrizace močového měchýře

2. odběr anamnézy od hospitalizovaného pacienta

3. kazuistické praktikum

3. fyzikální vyšetření

 

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (19.02.2023)

Zimní semestr

80 % účasti na praktikách a exkurzích v nemocnici, kazuistických seminářích, které budou v zápočtovém listu. Studenti si před prvním praktikem vytisknou zápočtový list z portálu "výuka" v položce "informace o předmětu". Každou absolvovanou výukovou jednotku si nechají potvrdit vyučujícím při aktuální hodině. Vyplněný zápočtový list je podmínkou k získání zápočtu.

Zápočty se udělují: 21.1.2022 dle rozpisu kruhů v rozvrhu.

 

 

Letní semestr

1. 80% účast na praktických cvičeních a stážích v nemocnici, semináři Komunikace v emočně vypjatých situacích 15.3. a Propouštění pacientů z nemocnicce 29.3. a 30.3. podle rozvrhu jednotlivých kruhů.

2. Zkouška formou testu znalostí probrané látky ÚKM I a ÚKM II 

Termín testu: dle rozvrhu pro jednotlivé kruhy

Při kontrole účasti na výuce se studenti budou prokazovat kartou ISIC.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK