PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Veřejné zdravotnictví, právo I. - CVSE1P0007
Anglický název: Public Health and Medical Law I.
Zajišťuje: Kabinet veřejného zdravotnictví (12-KVZ)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 --- [hodiny/semestr]
letní s.:6/2 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. David Marx, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (21.01.2012)
Předmět přináší základní informace o systému poskytování zdravotní péče v ČR a o postavení studneta LF.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (21.01.2012)

Poskytnout základní orientaci v systému zdravotnictví ČR, právní odpovědnosti studenta medicíny.

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (21.01.2012)

Podklady na http://vyuka.lf3.cuni.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (21.01.2012)

Přednášky, semináře

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (27.09.2017)

Podmínkou splnění předmětu je 80% účast na seminářích a dále úspěšné napsání testu  na konci letního semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (21.01.2012)

http://vyuka.lf3.cuni.cz

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (21.01.2012)

žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK