PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny I. - CVSE1P0004
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/20, Z [HS]
letní s.:6/28, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Mgr. Eva Neprašová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (22.02.2021)

Getting to know healthcare facility, epidemiological guidelines, first contact with a patient, basic clinical procedures.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (19.02.2023)

Lectures, seminars, practicums.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (19.02.2023)

Winter semester:

1. 80% attendance at practicums and the seminar Model interview with patient. 

  

 

Summer semester:

80 % attendance at practicums and communication seminars which take place on 20.3.2023 and 2.5.2023

The students will use ISIC to prove attendance at each compulsory class.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (19.02.2023)

Hospital, hospitalization.

Health care team.

Admission of patient into hospital.

Communication. 

Assessment scale.

Patient interview.

Risks of hospitalization.

Vital signs.

Prevention of DVT.

Taking care of a bedridden patient.

Maedications administration - s.c., i.m., i.v.

Infusion

Hospital practice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK