PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborné semináře dle výběru III. - CVOLZV3
Anglický název: Elected special seminars III.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (120)
letní:neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Patří mezi: BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)
Cílem volitelného předmětu je přijímat nové informace, které budou výrazným přínosem pro jednotlivé posluchače kombinované formy výuky. Nové poznatky budou získávat cestou kurzů, seminářů, vzdělávacích akcí, symposií, odborných konferencí, kongresů atd.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Na vzdělávacích akcích posluchači získávají znalosti a informace ze svých oborů, které studují, kde pracují nebo které je zajímají. Získané poznatky přispějí k rozšíření znalostí v daném oboru.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Student prokáže svou účast na odborné akci certifikátem s nejméně třemi kredity nebo min. 8 hodinami. Absolvovat odbornou akci je nutné v příslušném akademickém roce. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Odborný časopis Sestra, Zravotnické noviny
Odborný časopis Florence
a další časopisy dle odborného zaměření semináře

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Aktivní účast na konferencích, seminářích, kurzech, vzdělávacích akcích, symposiích atd.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Odborné semináře jsou zaměřeny na odbornou problematiku. Cílem je prohloubení vědomostí a získání aktuálních informací a novinek v příslušném oboru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK