PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kurs pro zdravotníky zotavovacích akcí pro děti a dorost - CVOLKZ1
Anglický název: Course for medics at child recreational institutions
Zajišťuje: Kabinet veřejného zdravotnictví (12-KVZ)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. David Marx, Ph.D.
Patří mezi: VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (29.11.2008)
Volitelný předmět určený pro studenty, kteří chtějí získat kvalifikaci pro zdravotníka zotavovacích akcí pro děti a dorost a pro školy v přírodě.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (29.11.2008)

Podat informace v souladu s požadavky zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (29.11.2008)

vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb

Metody výuky -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (29.11.2008)

Přednášky, praktika, výcvik v bazénu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (29.11.2008)

Přezkoušení z obsahu kursu

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (29.11.2008)

Základy stavby a funkce lidského těla

První pomoc

Péče o nemocné

Základy zdravotnické dokumentace

Práva a povinnosti zdravotníků

Hygiena a epidemilogie

Základy záchrany tonoucích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK