PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Propouštění z akutních lůžek - CVOL0130
Anglický název: Discharge from acute hospital
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Ludmila Žatečková
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (09.10.2017)
Předmět seznamuje s problematikou propouštění pacientů z akutních lůžek do domácí péče, sociálního zařízení či rehabilitačního zařízení. Věnuje se plánování procesu propuštění pacient, a to v rámci multidisciplinárního týmu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (09.10.2017)

Cílem předmětu je naučit studenty přemýšlet o plánování propuštění nemocného již o jeho přijetí, učí kooperaci v týmu a zamýšlet se nad psychosociální situací každého jedince v kontextu poskytovné zdrvotnické péče.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (28.04.2016)

80 % prezence

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (09.10.2017)

Semináře.

Výuka probíhá v reálném prostředí nemocnice (OINT, ÚVN-VFN Praha). 

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (28.04.2016)

1. Multidisciplinární přístup u plánování propuštění pacienta z aktuní péče

2. Posouzení stavu pacienta

3. Edukace pacienta a rodiny

4. Stáž na oddělení (2x4 hodiny)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK