PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Human Rights and Medicine - CVOL0076
Anglický název: Human Rights and Medicine
Zajišťuje: Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Patří mezi: AVSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (17.02.2017)

Project presentation in class with minimum 10 and maximum 20 slides

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (17.02.2017)

1. Human rights inclusion in medicine
2. Origins of human rights, fundamental sources
3. The main issues of human rights, fundamental concepts
4. The development of human rights theory
5. Basic human rights documents
6. Relevant human rights issues and their solutions

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK