PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Prevence syndromu vyhoření - CVOL0048
Anglický název: Preventing burnout
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 15
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Hana Milerová
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Předmět seznamuje s příčinami, projevy a důsledky syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. V rámci prevence proti vyhoření seznamuje předmět s celou škálou pohybových aktivit. Od pohybu a pobytu v přírodě po aktivity v bazénu po relaxační a aerobní pohybové formy. Nabízí změnu životních stereotypů a účastník si může najít vlastní způsob odreagování.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Cílem předmětu Prevence syndromu vyhoření je seznámit s jeho prevencí a nabídnout studentům různé mechanismy odreagování. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Aktivní účast ve výuce a 80 % prezence. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

R. Honzák: Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, 2013.

Ch. Stock: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Grada, 2010.

M. Venglářová: Systry v nouzi. Grada, 2011.

J. Křivohlavý: Hořet, ale nevyhořet. Karmelitánské nakladatelství, 2012.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Alena Hilbert, M.A. (08.05.2018)

Teoretická část  -  semináře. 

Pohybové aktivity ve Sportovním centrum UK Hostivař. 


 

ROZVRH PŘEDMĚTU  - PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

den termín čas obsah  garant  pracoviště místo s sebou
 čtvrtek  1.3.2018 17.00 - 20.00

 

teorie a praxe

     

 

PaedDr. H. Milerová
Mgr. A. Hilbertová

               
ÚTV  

 

sraz ve vstupní hale SC UK  

                     

sportovní oblečení a obuv 
 pátek  2.3.2018 17.00 - 20.00  teorie 

PhDr. H. Svobodová, Ph.D 

 ÚO 327  
 čtvrtek  5.4.2018  17.00 - 20.00 teorie a praxe

PaedDr. H. Milerová
Mgr. A. Hilbertová

 ÚTV  SC UK - bazén + A1,A3 -  plavky a sportovní oblečení a obuv ven i dovnitř
 pátek  6.4.2018 17.00 - 20.00  teorie  PhDr. H. Svobodová, Ph.D  ÚO  327  
 čtvrtek 19.4.2018 17.00 - 20.00 teorie a praxe                                             
PaedDr. H. Milerová
Mgr. A. Hilbertová

                                      
 ÚTV  SC UK - A1,A3  sportovní oblečení a obuv
 pátek 20.4.2018 17.30 - 20.30 teorie  PhDr. H. Svobodová, Ph.D  ÚO 327  
 čtvrtek 10.5.2018  15.00 - 19.30 praxe
PaedDr. H. Milerová
Mgr. A. Hilbertová


 ÚTV SC UK  venkovní sportovní oblečení a obuv 
               
     

  

       


 V případě praktické výuky je nutné mít s sebou sportovní oblečení a obuv do přírody, vnitřních prostor nebo plavky dle uvedeného rozvrhu.

Aktivní účast ve výuce a 80 % prezence. 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Aktivnví účast ve výuce a 80 % prezence. 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Teorie: duševní a fyzické zdraví, spánek, stres, relaxace, důsledky fyzického a psychického vyčerpání, příčiny, příznaky a důsledky syndromu vyhoření, prevence úrazů a přetížení.


Praxe: funkční diagnostika pohybového aparátu, nácvik zvládání stresu - relaxace, správná technika dýchání, autogenní trénink, prvky sebeprezentace jako metody pomáhající posílit sebevědomí a snížit stres.
Tělesná aktivita - orientační běh, chůze, nordic walking (práce s mapou v přírodě - Hostivařský park), plavání a aqua-fitness, posílování bez pomůcek, s pomůckami a v posilovně, balanční a kompenzační cvičení, overbaly, powerjoga, pilates, strečink a jeho formy, body and mind, relaxace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK