PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Prevence syndromu vyhoření - CVOL0048
Anglický název: Preventing burnout
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 15
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Hana Milerová
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
Předmět seznamuje s příčinami, projevy a důsledky syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. V rámci prevence proti vyhoření seznamuje předmět s celou škálou pohybových aktivit. Od pohybu a pobytu v přírodě po aktivity v bazénu po relaxační a aerobní pohybové formy. Nabízí změnu životních stereotypů a účastník si může najít vlastní způsob odreagování.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Cílem předmětu Prevence syndromu vyhoření je seznámit s jeho prevencí a nabídnout studentům různé mechanismy odreagování. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Aktivní účast ve výuce a 80 % prezence. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

R. Honzák: Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, 2013.

Ch. Stock: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Grada, 2010.

M. Venglářová: Systry v nouzi. Grada, 2011.

J. Křivohlavý: Hořet, ale nevyhořet. Karmelitánské nakladatelství, 2012.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Teoretická část  -  semináře (Jelínkova posluchárna).

Pohybové aktivity ve Sportovním centrum UK Hostivař. 


V případě praktické výuky je nutné mít s sebou sportovní oblečení a obuv do přírody, vnitřních prostor nebo plavky dle uvedeného rozvrhu.

Aktivní účast ve výuce a 80 % prezence. 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Aktivnví účast ve výuce a 80 % prezence. 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Teorie: duševní a fyzické zdraví, spánek, stres, relaxace, důsledky fyzického a psychického vyčerpání, příčiny, příznaky a důsledky syndromu vyhoření, prevence úrazů a přetížení.


Praxe: funkční diagnostika pohybového aparátu, nácvik zvládání stresu - relaxace, správná technika dýchání, autogenní trénink, prvky sebeprezentace jako metody pomáhající posílit sebevědomí a snížit stres.
Tělesná aktivita - orientační běh, chůze, nordic walking (práce s mapou v přírodě - Hostivařský park), plavání a aqua-fitness, posílování bez pomůcek, s pomůckami a v posilovně, balanční a kompenzační cvičení, overbaly, powerjoga, pilates, strečink a jeho formy, body and mind, relaxace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK