PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy IV. - CVO031P2
Anglický název: Nursing procedures IV.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Mgr. Petra Sedlářová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a navazuje na předměty Ošetřovatelská péče v pediatrických oborech, Ošetřovatelská péče v psychiatrii a Ošetřovatelská péče v gynekologii - porodnictví. Společně pak tvoří teoreticko-praktická východiska pro praxi na pediatrických a novorozeneckých odděleních, psychiatrických odděleních a gynekologicko-porodnických odděleních.
Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (12.09.2023)
Cíl předmětu

 

Cílem předmětu je seznámení se specifiky tří klinických oborů, a to na pediatrii a neonatologii,  na gynekologii – porodnictví a  na psychiatrii. Vybrané dovednosti jsou procvičovány v odborných učebnách (praktika), součástí jsou i exkurze na některá specifická pracoviště (neonatologie, dětská dialýza, psychiatrické oddělení apod.), projekty (příprava programu s cílem procvičit si herní terapii, komunikaci s dětmi a prvky zdravotní výchovy) a workshopy (např. se Zdravotníi Klauny).

Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (12.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu:

 • 80% docházka (logbook, zápočtový list)
 • povinná účast na projektu, včasné odevzdání metodického plánu a závěrečného hodnocení projektu, precizní příprava a praktický výstup z projektu
 • krátká reflexe semináře se Zdravotními klauny do 24 hodin
 • včasné odevzdání jednodenních zpráv z praxí na gynekologicko-porodnickém pracovišti (4 zprávy)
 • úspěšně zvládnutý zápočtový test (min. 70 % správných odpovědí)
Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (07.02.2024)
Literatura

Základní studijní literatura:

 • Tomáš, P., Marková, E. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4236-6.
 • Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9.
 • Sedlářová, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8.
 • Fendrychová, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3.
 • www stránky České neonatologické společnosti a České pediatrické společnosti

Studijní opory

Moodle, DL3 , 3. LF, Ústav ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství, ošetřovatelství v pediatrických oborech

 

Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (12.09.2023)
Metody výuky

Přednášky, praktika, exkurze, workshopy, projektová výuka, práce s Kahoot, Wordwall, samostudium - kurz v Moodle.

Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (12.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu:

 • 80% docházka (logbook, zápočtový list)
 • povinná účast na projektu, včasné odevzdání metodického plánu a závěrečného hodnocení projektu, precizní příprava a praktický výstup z projektu
 • včasné odevzdání jednodenních zpráv z praxí na gynekologicko-porodnickém pracovišti (4 zprávy)
 • úspěšně zvládnutý zápočtový test (min. 70 % správných odpovědí)
Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (12.09.2023)
Sylabus

Zaměření napediatrii

·         Spolupráce s rodiči. Příprava dětí k výkonu.

·         Předoperační příprava a pooperační péče u dětí. Fyziologické funkce - specifika měření. Bolest u dětí. 

·         Podávání léků dětem – specifika (p.o., do dýchacích cest, i.m., i.v.). Asistence při napichování i.v. kanyly (držení dítěte v různém věkovém období, fixace na ruce, noze, hlavičce) 

·         Odběry biologického materiálu – specifika. Zaměření – odběr krve ze žíly u dětí různých věkových kategorií, kapilární odběr, sběr moči u novorozence a kojence, odběr moči na mikrobiologické vyšetření. 

·         Základy v péči o novorozence – první ošetření, novorozenecký screening, fototerapie.

·         Novorozenecké oddělení, JIP pro novorozence – exkurze. 

·         Hygienická péče o dítě. Přebalování. Péče o kůži. 

·         Výživa dětí (zaměřená na novorozenecký, kojenecký a batolecí věk). Příprava kojenecké stravy v nemocnici a mléčná kuchyně. Sondování kojence. 

·         Kojení. Alternativní metody krmení. 

Zaměření na gynekologii – porodnictví

·         Předoperační a pooperační péče o ženu 

·         Základní vyšetřovací metody v gynekologii, odběry biologického materiálu v gynekologické ambulanci

·         Screeningová vyšetření, samovyšetření prsou 

·         Péče o ženu v době porodu a v šestinedělí 

          Posouzení stavu novorozence, péče o novorozence, hodnocení podle Apgar

          Vyšetřovací metody v práci porodní asistentky, etické problémy prenatální diagnostiky

          Fyziologický porod, vedení porodu

Zaměření na psychiatrii

·         Specifika podávání léků na psychiatrii (hlavně podávání depotních i.m. injekcí) 

·         Přístup k neklidným a nespolupracujícím pacientům, včetně zásad pro používání “omezovacích opatření" 

·         Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s duševním onemocněním - schizofrenie, deprese, mánie aj.

·         Role sestry v komunitní psychiatrické péči 

Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (12.09.2023)
Vstupní požadavky

Ošetřovatelské postupy III

Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (12.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu:

 • 80% docházka (logbook, zápočtový list)
 • povinná účast na projektu, včasné odevzdání metodického plánu a závěrečného hodnocení projektu, precizní příprava a praktický výstup z projektu
 • krátká reflexe semináře se Zdravotními klauny do 24 hodin
 • včasné odevzdání jednodenních zpráv z praxí na gynekologicko-porodnickém pracovišti (4 zprávy)
 • úspěšně zvládnutý zápočtový test (min. 70 % správných odpovědí)
Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (07.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK