PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru IV. - CVO029P2
Anglický název: Clinical practice IV.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/240, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Mgr. Petra Sedlářová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)
Předmět je koncipován jako praktický a navazuje na předměty Ošetřovatelství v pediatrii, Ošetřovatelství v psychiatrii, Ošetřovatelství v gynekologii - porodnictví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)

Cílem Odborné praxe v semestru IV. je získání a upevnění dovedností v ošetřování nemocných na psychiatrickém oddělení, v ošetřování dětí na novorozeneckém oddělení nebo oddělení větších dětí. Studenti začínají poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči a spolupracují s rodinou.

Student též plní individuální vzdělávací cíle , které si sám stanovil.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)

Předmět je zakončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu:

 • 240 hodin praxe - v případě absence ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc)- splnění praxe v náhradním termínu / po konzultaci s vyučující/, praxi si zajišťuje student samostatně
 • Písemné hodnocení sestrami mentorkami v logbooku
 • Osobní účast na úvodu do praxe  - v případě nemoci řešeno individuálně s učitelem
 • Osobní účast na hodnocení praxe - v případě nemoci řešeno individuálně s učitelem
 • Denní zpráva z praxe - zaslána do 24 hodin vyučujícímu odpovědnému za výuku v dané nemocnici
 • Závěrečná  zpráva zaslaná do 48 hodin po ukončení poslední služby na dětském nebo neonatologickém oddělení bude obsahovat tyto povinné přílohy: 

 

Novorozenecké oddělení

- 1 x fyzikální vyšetření novorozence - podle formuláře na vyuka.lf3.cuni.cz

 

Dětské oddělení

- ošetřovatelská anamnéza u i1 dítěte podle formuláře na vyuka.lf3.cuni.cz

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Studenti jsou na praxi kontrolováni vyučujícími ÚO. Pokud nebudou v pracovní době na oddělení, nebude jim služba započítána!

Pokud nebudou služby nahlášeny předem vyučujícímu odpovídajícímu za praxi - služby nebudou započítány!

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)

Tomáš, P., Marková, E. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4236-6.

Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9.

Sedlářová, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8.

Fendrychová, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)

Praxe probíhá na školních stanicích. Studenti pracují pod vedením sester mentorek a supervizí vyučujících ÚO. Součástí praxe je příprava na praxi, BOZP a reflexe praxe.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)

Předmět je ukončen zápočtem. Viz podmínky k zakončení předmětu. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)

Student si prakticky procvičuje znalosti a dovednosti získané během výuky ve IV. semestru:

 

·         3 týdny na dětském nebo neonatologickém oddělení 

·         3 týdny na psychiatrickém oddělení

·         

Sylabus: 

Ošetřovatelský proces na dětském oddělení nebo novorozeneckém oddělení,  psychiatrickém oddělení.

Uspokojování biopsychosociálních potřeb nemocných se zaměřením na jejich věk a psychický stav.

Procvičení odučených výkonů.

Procvičení v oblasti komunikace a edukace.

Práce v týmu.

Práce s dokumentací

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)

Zápočet za Odbornou praxi v semestru III. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (10.02.2023)

Předmět je zakončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu:

 • 240 hodin praxe - v případě absence ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc)- splnění praxe v náhradním termínu / po konzultaci s vyučující/, praxi si zajišťuje student samostatně
 • Písemné hodnocení sestrami mentorkami v logbooku
 • Osobní účast na úvodu do praxe  - v případě nemoci řešeno individuálně s učitelem
 • Osobní účast na hodnocení praxe - v případě nemoci řešeno individuálně s učitelem
 • Denní zpráva z praxe - zaslána do 24 hodin vyučujícímu odpovědnému za výuku v dané nemocnici
 • Závěrečná  zpráva zaslaná do 48 hodin po ukončení poslední služby na dětském nebo neonatologickém oddělení bude obsahovat tyto povinné přílohy: 

 

Novorozenecké oddělení

- 1 x fyzikální vyšetření novorozence - podle formuláře na vyuka.lf3.cuni.cz

 

Dětské oddělení

- ošetřovatelská anamnéza u i1 dítěte podle formuláře na vyuka.lf3.cuni.cz

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Studenti jsou na praxi kontrolováni vyučujícími ÚO. Pokud nebudou v pracovní době na oddělení, nebude jim služba započítána!

Pokud nebudou služby nahlášeny předem vyučujícímu odpovídajícímu za praxi - služby nebudou započítány!

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK