PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická propedeutika - CVO027P2
Anglický název: Clinical propaedeutics
Zajišťuje: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eva Neprašová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Ve výuce Klinické propedeutiky se studenti seznámí se základními postupy pro určení správné diagnózy jako jsou rozpoznání a zhodnocení symptomů onemocnění jednotlivých systémů. Provádění základních fyzikálních vyšetřeních. Získání orientace v dalších diagnostických postupech.
Poslední úprava: Neprašová Eva, Mgr. (15.08.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty 

  • systematickému sběru anamnestických informací o pacientovi
  • používat odbornou terminologii
  • rozpoznat  symtomy onemocnění jednotlivých systémů
  • provádět základní fyzikální vyšetření
  • orientaci v diagnostických metodách, včetně nutné přípravy a péči během a po vyšetření
Poslední úprava: Neprašová Eva, Mgr. (15.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet - demonstrace získaných dovedností jako je sběr amanézy, provedení základního fyzikálního vyšetření.

Zkouška - ústní přezkoušení z teoretických znalostí.

Zkoušjícími budou  přednášející a vyučijící lékaři.

Poslední úprava: Neprašová Eva, Mgr. (15.08.2023)
Literatura

Chrobák, L.: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha 2007

Klener, P. et al.: Propedeutika ve vnitřním lékařství. Galén, Praha 2009

Nejedlá, M.: Fyzikální vyšetření pro sestry. Grada, Praha 2015

Klener, P.: Vnitřní lékařství pro bakalářské studium. Galén, Praha 1999

Klener, P.et al.: Vnitřní lékařství, Galén, Praha 1999, 2001, 2006

Poslední úprava: Neprašová Eva, Mgr. (15.08.2023)
Metody výuky

V předmětu Klinická propedeutika bude kombinována teoretická výuka ve formě přednášek, na kterou bude navazovat praktická výuka. Praktická výuka bude probíhat pod vedením lékařů nebo sester na klinických pracovištích interního typu.

Poslední úprava: Neprašová Eva, Mgr. (15.08.2023)
Sylabus

1) Anamnéza - rozhovor s pacientem s cílem získat potřebné informace pro bližší analýzu jeho onemocnění a celkového zdravotního stavu.

 

2) Fyzikální vyšetření - základní diagnostické postupy za použití vlastních smyslů (pohled, poklep, pohmat, poslech), fonendoskopu.

    Vyšetření hlavy a krku.

    Vyšetření hrudníku.

    Vyšetření břicha.

    Vyšetření končetin a páteře.

 

  3) Základní laboratorní a ostatní diagnostické metody.

 

  4) Nejčastější příznaky onemocnění a jejich rozdělení dle systémů.

  

Poslední úprava: Neprašová Eva, Mgr. (15.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet - demonstrace získaných dovedností jako je sběr amanézy, provedení základního fyzikálního vyšetření.

Zkouška - ústní přezkoušení z teoretických znalostí.

Zkoušjícími budou  přednášející a vyučijící lékaři.

Poslední úprava: Neprašová Eva, Mgr. (15.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK