PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy I. - CVO012P1
Anglický název: Nursing procedures I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/130, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
PhDr. Magda Hubner
Mgr. Renata Vytejčková
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)
Předmět Ošetřovatelské postupy I. v 1.semestru je realizován formou praktik, kde probíhá nácvik ošetřovatelských dovedností. Dále předmět obsahuje praxi, která má podobu projektů. Projekt je připravován v učebně a realizován v terénu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Cíl  praktik:

 

  • - studenti získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry
  • -  studenti získané znalosti a dovednosti jsou schopni aplikovat v reálném prostředí
  • - studenti dbají na doržování hygienicko - epidemiologických požadavků, zachování bezpečí, intimity, pohodlí pacienta
  • - studenti umí komunikovat s dospělými i dětmi

Cíl praxe:

  • - studenti se naučí týmové práci a komunikaci v pracovním (projektovém) týmu
  • - studenti se seznámí s prostředím nemocnice, upevní znalosti získané v příbuzných předmětech
  • - studenti zvládnou dílčí oblast zpracovávanou v projektu na úrovni poznatků, znalostí, procesů i praktických dovedností

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem:

·         účast na výuce (praktika, praxe)

.         splnění požadavků - viz. níže

Požadavky k zápočtu z praktik:

       každý student má do 8.11. 2022 minimálně 2 dávky očkování proti Hepatitis B

·         80% účast na výuce (praktika)

.         výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

·        praktické zvládnutí probírané látky

.        osobní účast především na praktiku v 8. a 9. výukovém týdnu  

Požadavky k zápočtu z praxe:

.        100% účast na výuce ( praxe)

.        výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

.        splnění požadavů předmětu, aktivní účast a spolupráce při přípraxě a prezentaci projektu

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Doporučená literatura :

 

Základní literatura:

·         Vytejčková, R., Sedlářová, P., Wirthová, V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

·         Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

·         Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015, ISBN 978-80-247-3421-7

·         Machová, J., Kubátová, D. Výchova ke zdraví. 2. akt.vyd. Praha: Grada 2016, ISBN 978-80-247-535-5

.         Krátká, A. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Studijní texty. I. , Zlín: FHS UTB, 2016, ISBN 978-80-7454-635-8

.         Svěráková, M. Edukační činnost sestry. Praha : Galén 2012, ISBN 978-80-726-2545-2

.         vyhledávání relevantních a validních zdrojů patřící k metodice projektové výuky

Doplňující literatura:

.         Páral, J. Malý atlas obvazových technik, praha: Grada 2008 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

praktická cvičení v odborné učebně,

přednášky,

stáže

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

 

 Předmět je zkončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu z praktik:

·         80% účast na výuce (praktika)

.         výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

·        praktické zvládnutí probírané látky

.        osobní účast především na praktiku v 8. a  9. výukovém týdnu  

Požadavky k zápočtu z praxe:

.        100% účast na výuce ( praxe)

.        výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

.        splnění požadavů předmětu, aktivní účast a spolupráce 

 

 

 

                 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

                                                                  

     

 Tématické celky praktik:

Hygiena rukou, ochranné pomůcky

Obvazy, obvazový materiál, obvazová technika

Fyziologické funkce

Odběr krve na glykémii, inzulinové pero

Tématické celky praxe:

Výuka vychází z předmětu Výchova ke zdraví a Ošetřovatelské postupy I ( praktika v učebně),

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem:

·         účast na výuce (praktika, praxe)

.         splnění požadavků - viz. níže

Požadavky k zápočtu z praktik:

       každý student má do 8.11. 2022 minimálně 2 dávky očkování proti Hepatitis B

·         80% účast na výuce (praktika)

.         výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

·        praktické zvládnutí probírané látky

.        osobní účast především na praktiku v 8. a 9. výukovém týdnu  

Požadavky k zápočtu z praxe:

.        100% účast na výuce ( praxe)

.        výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

.        splnění požadavů předmětu, aktivní účast a spolupráce při přípraxě a prezentaci projektu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK