PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy I. - CVO012P1
Anglický název: Nursing procedures I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/130, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
PhDr. Magda Hubner
Mgr. Renata Vytejčková
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (06.09.2023)
Předmět Ošetřovatelské postupy I. v 1.semestru je realizován formou přednášek a praktik. V praktikách probíhá nácvik ošetřovatelských dovedností. Dále předmět obsahuje praxi, která má podobu projektů. Projekt je připravován v učebně a realizován v terénu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (06.09.2023)

Cíl  praktik:

 

  • - studenti získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry
  • -  studenti získané znalosti a dovednosti jsou schopni aplikovat v reálném prostředí
  • - studenti dbají na doržování hygienicko - epidemiologických požadavků, zachování bezpečí, intimity, pohodlí pacienta
  • - studenti umí komunikovat s dospělými i dětmi

Cíl praxe:

  • - studenti se naučí týmové práci a komunikaci v pracovním (projektovém) týmu
  • - studenti se seznámí s prostředím nemocnice, upevní znalosti získané v příbuzných předmětech
  • - studenti zvládnou dílčí oblast zpracovávanou v projektu na úrovni poznatků, znalostí, procesů i praktických dovedností

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (06.09.2023)

Předmět je zakončen zápočtem:

·         účast na výuce (praktika, praxe)

.         splnění požadavků - viz. níže

Požadavky k zápočtu z praktik:

       každý student má do 2. 1. 2024 minimálně 2 dávky očkování proti Hepatitis B

·         80% účast na výuce (praktika)

.         výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

·        praktické zvládnutí probírané látky

.        osobní účast především na praktiku 21.11.2023 

Požadavky k zápočtu z praxe:

.        100% účast na výuce ( praxe)

.        výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

.        splnění požadavů předmětu, aktivní účast a spolupráce při přípraxě a prezentaci projektu

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (06.09.2023)

Doporučená literatura :

 

Základní literatura:

·         Vytejčková, R., Sedlářová, P., Wirthová, V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

·         Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

·         Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015, ISBN 978-80-247-3421-7

·         Machová, J., Kubátová, D. Výchova ke zdraví. 2. akt.vyd. Praha: Grada 2016, ISBN 978-80-247-535-5

.         Krátká, A. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Studijní texty. I. , Zlín: FHS UTB, 2016, ISBN 978-80-7454-635-8

.         Svěráková, M. Edukační činnost sestry. Praha : Galén 2012, ISBN 978-80-726-2545-2

.         vyhledávání relevantních a validních zdrojů patřící k metodice projektové výuky

Doplňující literatura:

.         Páral, J. Malý atlas obvazových technik,  Praha: Grada 2008 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (06.09.2023)

praktická cvičení v odborné učebně,

přednášky,

stáže

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (06.09.2023)

 

 Předmět je zkončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu z praktik:

·         80% účast na výuce (praktika)

.         výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

·        praktické zvládnutí probírané látky

.        osobní účast především na praktiku 21.11. 2023  

Požadavky k zápočtu z praxe:

.        100% účast na výuce ( praxe)

.        výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

.        splnění požadavů předmětu, aktivní účast a spolupráce 

 

 

 

                 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (06.09.2023)

                                                                  

     

 Tématické celky praktik:

Hygiena rukou, ochranné pomůcky

Obvazy, obvazový materiál, obvazová technika

Fyziologické funkce

Injekční stříkačky, jehly, lahvička, ampulka

Oš. jednotka, zdr. tým

Odběr krve na glykémii, inzulinové pero

Aplikace injekce s.c.

Tématické celky praxe:

Výuka vychází z předmětu Výchova ke zdraví a Ošetřovatelské postupy I ( praktika v učebně),

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (06.09.2023)

Předmět je zakončen zápočtem:

·         účast na výuce (praktika, praxe)

.         splnění požadavků - viz. níže

Požadavky k zápočtu z praktik:

       každý student má do 2. 1. 2024 minimálně 2 dávky očkování proti Hepatitis B

·         80% účast na výuce (praktika)

.         výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

·        praktické zvládnutí probírané látky

.        osobní účast především na praktiku 21.11.2023 

Požadavky k zápočtu z praxe:

.        100% účast na výuce ( praxe)

.        výuka probíhá dle rozpisu a rozdělení do skupin

.        splnění požadavů předmětu, aktivní účast a spolupráce při přípraxě a prezentaci projektu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK