PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie - CRHBPH1
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (12-UFYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:25/20 Z [hodiny/semestr]
letní s.:30/15 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: CRHBPH2
Anotace -
Poslední úprava: HABOVA (02.05.2006)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie v 1. ročníku. Přehled funkcí jednotlivých systémů organismu, vliv pohybové zátěže na organismus.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. (30.05.2008)

Cíl fyziologie: seznámit s funkcí od buňky až po orgán, dále seznámit s regulací těchto funkcí prostřednictvím imunitního, endokrinnního a nervového systému.

Literatura -
Poslední úprava: HABOVA (02.05.2006)

1. Rokyta, R.: Fyziologie - pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech, ISV, Praha 2000

2. Schmidt, R.F.: Memorix Fyziologie, Scientia Medica, Praha 1993

3. Trojan, S.: Lékařská fyziologie. Grada, Praha 1999.

4. Rokyta, R.: Fyziologie - praktická cvičení a demonstrace. Praha 2002

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. (25.11.2008)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. (21.07.2008)

Podmínkou pro účast na zkoušce je předchozí udělení zápočtu z fyziologie. Zápočet z fyziologie je udělen za 80% účast na praktických cvičeních (s výjimkou omluvené neúčasti), úspěšné absolvování zápočtového testu z fyziologie (75% správných odpovědí) a z praktické zkoušky z fyziologie ze všech praktických cvičení (zimní i letní semestr). Podmínkou zápočtu je také vypracování seminární práce na zvolené téma.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. (30.05.2008)

Přednášky zimní semestr

Úvod do fyziologie, fyziologie buňky. Elektrické děje na buněčné membráně.

Fyziologie svalové činnosti.

Tělesné tekutiny. Krev a krevní plazma.

Erytrocyty. Krevní destičky, srážení krve.

Leukocyty, imunitní systém.

Přehled funkcí trávicí soustavy, ústní dutina, jícen, žaludek.

Duodenum, pankreas, funkce jater. Tenké a tlusté střevo,vstřebávání vody a živin

Metabolizmus, zásady správné výživy. Termoregulace.

Fyziologie dýchání.

Fyziologie vylučování. Nefron, tubulární procesy.

Vývodní cesty močové. Acidobazická rovnováha.

Přednášky letní semstr

Srdce jako čerpadlo. Elektrické projevy srdeční činnosti.

Hemodynamika, krevní tlak, řízení krevního tlaku.

Mikrocirkulace. Průtok krve v jednotlivých orgánech.

Obecná fyziologie hormonů, mechanizmy účinku.

Hypofýza, hormony štítné žlázy a příštítných tělísek

Kůra a dřeň nadledvin. Insulin a glukagon

Pohlavní systém a hormony

Neuron, mediátory nervového přenosu.

Mícha, míšní dráhy a reflexy, mozkový kmen, střední mozek.

Mozeček a bazální ganglia, řízení motoriky

Mozková kůra, asociační oblasti mozku, limbický systém, učení a paměť

Hypotalamus, autonomní nervový systém a jeho řízení

Fyziologie smyslových orgánů: kožní a bolestivé čití

Fyziologie smyslových orgánů: zrak, sluch, čich, chuť

Praktická cvičení - zimní semestr

Úvod do praktických cvičení z fyziologie. Zadání seminárních prací.

Seminář: akční potenciál nervu.

Seminář: fyziologie svalové činnosti.

Stanovení počtu erytrocytů, hematokrit, krevní skupiny.

Stanovení počtu leukocytů. Sedimentace.

Seminář : fyziologie krve a imunitního systému.

Stanovení alfa amylázy ve slinách a moči

Sestavování jídelníčku, výpočet příjmu a výdeje energií

Spirometrie.

Seminář:fyziologie dýchání a vylučování

Vyhodnocení seminárních prací. Zápočtový test.

Praktická cvičení - letní semestr

SEMINÁŘ: ledviny a vývodní cesty močové

Rozdělení témat seminárních prací z neurofyziologie

Měření krevního tlaku manžetovou a oscilometrickou metodou

Změny krevního tlaku a tepové frekvence při zátěži

SEMINÁŘ : Fyziologie oběhové soustavy

Reflexy u člověka. Reakční doba

Registrace spontánní bioelektrické aktivity u člověka

Zraková ostrost, oční pozadí, Purkyňovy obrázky

SEMINÁŘ: prezentace seminárních prací

Perimetrie. Zkoušky sluchu. Kožní čití

Výstupní zápočtový test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK