PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie - CRHBMT1
Anglický název: Medical Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (12-UCJA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Honč, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (11.06.2008)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie v 1. ročníku. Klasická latina modifikovaná pro potřeby lékařské terminologie je (vedle dnes mezinárodní angličtiny) doplňujícím předmětem, který vytváří odborné jazykové zázemí vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví.V rámci výuky předmětu je věnována pozornost i základům klasické řečtiny. Gramatika je přednášena s ohledem na potřeby studentů ve vyšším zdravotnickém vzdělání, s důrazem na gramaticky správné používání odborných názvů, spojování i vytváření nové odborné terminologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (11.06.2008)

Cílem předmětu lékařská terminologie je seznámit studenty s potřebným rozsahem latinských a řeckých termínů a nezbytnými gramatickými pravidly pro jejich hlubší chápání jazykových struktur odborného jazyka. Tato odborná jazyková kompetence bude studentům napomáhat nejen při studiu, ale též v budoucí praxi.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Aleš Beran, Ph.D. (06.10.2016)

učebnice:

Beran, A.: Základy lékařské terminologie (interní elektronické skriptum, dostupné v programu Výuka)

další doporučená (nepovinná) studijní literatura:

Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Karolinum, Praha 1999
Kábrt, J.; Chlumská, E.: Lékařská terminologie, Avicenum, Praha 1972 (a další vyd.)

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (11.06.2008)

praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (22.09.2017)

Požadavky pro udělení zápočtu za zimní semestr:

účast na praktikách (max. 3 absence);
úspěšné (alespoň 70%) zvládnutí 3 průběžných testů v semestru.
Student, který těmito testy neprokázal dostatečnou znalost, píše po ukončení semestru zápočtový test (požadovaná úspěšnost alespoň 70%). Zápočtový test je možné opakovat nejvýše 3x.
Požadavky ke zkoušce: zimní zápočtový test.
Požadované znalosti: viz sylabus.
Podoba zkoušky: test na 60 minut, ústní část.
Zkoušku je možno konat nejvýše 3x, třetí termín je komisionální.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Aleš Beran, Ph.D. (06.10.2016)

 

1.

úvod

2.

výslovnost, základní principy anatomického termínu

3.

skloňování, substantiva 1. a 2. deklinace

4.

adjektiva 1. a 2. deklinace

5.

substantiva 3. deklinace

6.

substantiva 3. deklinace

7.

substantiva 3. deklinace

8.

adjektiva 3. deklinace

9.

adjektiva 3. deklinace

10.

substantiva 4. a 5. deklinace

11.

klinická kompozita – úvod do slovotvorby

12.

klinická kompozita

13.

klinická kompozita

14.

jednoduché klinické diagnózy

15.

lékařská zpráva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK