PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pohybové aktivity v sekundární prevenci - CPHPA2
Anglický název: Physical Activities in Secondary Prevention
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petr Klein
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (05.09.2019)
Předmět nabízí praktická východiska při oslabení kardiovaskulárního, respiračního a pohybového aparátu, při poúrazových a pooperačních stavech. Předmět seznamuje s vhodnými rekondičními aktivitami a seznamuje s kategoriemi oslabení z hlediska lékaře i učitele-trenéra. Zároveň představuje tvorbu pohybových programů v různém prostředí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (05.09.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy ordinace a doporučení pohybových aktivit u jedinců s oslabením kardiovaskulárního systému, pohybovým a respiračním. Podat teoretická východiska a řešit kasuistiky, příklady z praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (05.09.2019)

Zápočet.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (05.09.2019)

BARTŮŇKOVÁ, S. a kol. Praktická cvičení z fyziologie pohybové zátěže. 1.vyd. Praha: Karolinum. 1996, 83 s. ISBN 80-7814-274-5
BĚLKOVÁ,T. Plavání v pohybovém režimu zdravotně oslabených a tělesně postižených. Praha: UK, 1998.
ČERMÁK,J. CHVÁLOVÁ,O. BOTLÍKOVÁ,V. Záda už mě nebolí. Praha: Svojtka a Vašut, 1992. 143 s. ISBN 80-85521-18-0.
HÁJKOVÁ, J. Pilates. Praha : ČOS, 2003.
HELLER, J.: Funkční zátěžová diagnostika ve sportu. Praha UK.2005.ISBN....
HOŠKOVÁ,B.,MATOUŠOVÁ,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 134 s. ISBN 80-7184-621-X
HOŠKOVÁ,B. Kompenzace pohybem. Praha: Olympia, 2003. 60 s. ISBN 80-7033-787-7
HRČKA, J. Fitness. Bratislava : 1999, 143s. ISBN 80-85506-82-3
HRUŠA,J. Lyžování zdravotně postižených. 1. vyd. Praha : Svaz lyžařů ČR, 1999. 129 s.
KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha : Olympia, 1992. 197 s.
KÁBELE, F. Tělesná výchova mládeže vyžadující zvláštní péči. Praha: SPN 1998
KABELÍKOVÁ,K.,VÁVROVÁ,M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997, 240 s. ISBN 80-7169-384-7
KNÍŽETOVÁ, V., KOS, B. Strečink, relaxace, dýchání. Praha : Olympia 1989, 1. vyd.
KOLEKTIV AUTORU. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. 260 s. ISBN 80-7169-25
KRIŠTOFIČ,J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.
KUČERA, M. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: UK, 1996.
KYRALOVÁ,M., MATOUŠOVÁ,M. Zdravotní TV. II.část. Praha: Sport pro všechny, 1995. 173 s. ISBN 80-85 228 24-6
KYRALOVÁ,M.MATOUŠOVÁ,M.Zdravotní TV.II.část.Praha: Sport pro všechny,1995.173 s.ISBN 80-85 228-24-6
M. HAVLÍČKOVÁ,L.,aj.Fyziologie tělesné zátěže I.Obecná část.Praha:Univerzita Karlova,2003.203 s. ISBN 80-7184-875-1.
MACDONALD, R.: Taping Techniques.Philadelphia: Butterworth Heinemann 2004, ISBN 0750641509
MÁČEK,M.,VÁVRA,J.Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha:Avicenum,ZdN,1988,360 s.ISBN není uvedeno
MÁČEK, M., MÁČKOVÁ, J. Fysiologie tělesných cvičení. Praha: Onyx.. 1995. s.96. ISBN 80-85228-20-3
PERNICOVÁ,H. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna, 1993.
SRDEČNÝ,V. a kol. Tělesná výchova zdravotně oslabených Praha: SPN, 1982. 256 s.
STRNAD,P. Vybrané kapitoly z TV zdravotně oslabených. Praha: SPN, 1987. 162 s.
ŠEBEJ,F. Strečing. Bratislava : Šport, 1991. 275 s. ISBN 80-7096-172-4.
TLAPÁK,P. Tvarování těla. Praha : ARSCI, 1999. 270 s. ISBN 80-86078-00-0

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (21.01.2020)
PASP VZ  2019 -2020 LETNÍ SEMESTR          
datum den čas vyučující sport prostor
17.2. po 14.15 - 15.45 Kašparová Úvod - teorie  SCUK
24.2. po 14.15 - 15.45 Kašparová Plavání u zdr. oslabení SCUK BAZÉN
2.3. po 14.15 - 15.45 Kašparová Plavání u zdr. oslabení SCUK BAZÉN
9.3. po 14.15 - 15.45 Kašparová Plavání u zdr. oslabení SCUK BAZÉN
16.3. po 14.15 - 15.45 Kašparová Plavání u zdr. oslabení SCUK BAZÉN
23.3. po 14.15 - 15.45 Kašparová PA u zdr. oslabení SCUK A1
30.3. po 14.15 - 15.45 Kašparová PA u zdr. oslabení SCUK A1
6.4. po 14.15 - 15.45 Kašparová PA u zdr. oslabení SCUK A1
13.4. po     Velikonoční pondělí  
20.4. po 14.15 - 15.45 Kašparová PA u zdr. oslabení SCUK A1
27.4. po 14.15 - 15.45 Kašparová PA u zdr. oslabení SCUK A1
4.5. po 14.15 - 15.45 Kašparová PA u zdr. oslabení SCUK A1
11.5. po 14.15 - 15.45 Kašparová PA u zdr. oslabení SCUK A1
18.5. po 14.15 - 15.45 Kašparová PA u zdr. oslabení SCUK A1
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PaedDr. Ivan Čechovský (21.11.2019)

Aktivní účast na výuce v minimálním rozsahu 12 výukových hodin.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (05.09.2019)

Formou praktické a teoretické výuky navázat na předmět pohybové aktivity primární prevence. Testování. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla.Pohybový a posturální stereotyp. Význam vyrovnávacích prostředků, aplikace do běžného života a využití cvičebních pomůcek. Kompenzace zatížení pohybového systému po sportovním výkonu. Metodické postupy uvolňování a posilování jednotlivých oblastí. Vytvoření praktických předpokladů pro tvorbu pohybových programů zaměřených na kompenzaci zatížení ve sportu.Věkové zvláštnosti a zdravotní tělesná výchova. Pohyb a význam jeho kvality.

Výukové oblasti:

pohybové aktivity u kardiovaskulárních onemocnění

pohybové aktivity u respiračních oslabení

pohybové aktivity u oslabení pohybového aparátu

pohybové aktivity v sekundární prevenci ve vodě

Cíle:

navázat na znalosti z primární prevence

zařadit pohybové aktivity do denního režimu studenta

zabránit poklesu fyzické zdatnosti

získat znalosti a pohybové dovednosti, využitelné v praxi, ale i v soukromém životě

zorientovat se v nejčastějších oslabeních jednotlivých systémů a v pohybových aktivitách vhodných k jejich kompenzaci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK