PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce III. a IV. – konzultace - CPHKBP3
Anglický název: Bachelor Thesis II. and IV. - consultations
Zajišťuje: Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/85 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/85 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (20.11.2008)
Pokračování a dokončení samostatné práce studenta, zpracování zvoleného tématu s preventivním zaměřením pod vedením konzultanta ve třetím ročníku studia obor Veřejné zdravotnictví - prezenční a kombinované studium. Výsledky práce student obhajuje při státní zkoušce z Preventivního lékařství.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (20.11.2008)

Cílem předmětu je naučit studenty, na základě znalostí a dovedností, které získali v průběhu studia, zpracovat a analyzovat údaje vhodnými statistickými metodami na odpovídající odborné úrovni. Práce by měla splňovat formální kriteria článku v odborném časopise.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (08.06.2017)

Zápočet za zimní semestr uděluje garant předmětu po předložení rozpracované bakalářské práce.

Zápočet za letní semestr uděluje garant předmětu po předložení hotové bakalářské práce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (20.11.2008)

Literatura je doporučena konzultantem podle zvoleného tématu

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (20.11.2008)

Konzultace, individuální práce se studentem

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (20.11.2008)

Podmínkou pro přihlášení se ke státní zkoušce je odevzdání bakalářské práce s vyjádřením konzultanta k úrovni jejího zpracování, součástí státní zkoušky je obhajoba výsledků práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (20.11.2008)

Hypothéza a cíl práce, význam zvoleného tématu, přehled současných poznatků k danému tématu, metody a postupy použité při sběru dat, prezentace výsledků, interpretace výsledků, vyvození závěrů a výstupů pro praxi z hlediska prevence , přehled použité literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK