PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity v sekundární prevenci - CPHK002P2
Anglický název: Physical activity for secondary prevention
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Hana Milerová
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)
Předmět navazuje na pohybové aktivity v primární prevenci a nabízí praktická východiska a indikace pohybových aktivit při oslabení kardiovaskulárního, pohybového a respiračního systému. Studenty seznamuje s kategoriemi jednotlivých oslabení z hlediska lékaře i učitele-trenéra. Zároveň představuje tvorbu vhodných pohybových programů a aktivit v různém prostředí vzhledem k diagnoze i věku pacienta.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními indikacemi pohybových aktivit u jedinců s oslabením kardiovaskulárního, pohybového a respiračního systému. Podat teoretická východiska i příklady z praxe. Navázat na výuku a znalosti z předmětu pohybové aktivity v primární prevenci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

100% docházka.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

BARTŮŇKOVÁ, S. a kol. Praktická cvičení z fyziologie pohybové zátěže. 1.vyd. Praha: Karolinum. 1996, 83 s. ISBN 80-7814-274-5
BĚLKOVÁ,T. Plavání v pohybovém režimu zdravotně oslabených a tělesně postižených. Praha: UK, 1998.
ČERMÁK,J. CHVÁLOVÁ,O. BOTLÍKOVÁ,V. Záda už mě nebolí. Praha: Svojtka a Vašut, 1992. 143 s. ISBN 80-85521-18-0.
HÁJKOVÁ, J. Pilates. Praha : ČOS, 2003.
HELLER, J.: Funkční zátěžová diagnostika ve sportu. Praha UK.2005.ISBN....
HOŠKOVÁ,B.,MATOUŠOVÁ,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 134 s. ISBN 80-7184-621-X
HOŠKOVÁ,B. Kompenzace pohybem. Praha: Olympia, 2003. 60 s. ISBN 80-7033-787-7
HRČKA, J. Fitness. Bratislava : 1999, 143s. ISBN 80-85506-82-3
HRUŠA,J. Lyžování zdravotně postižených. 1. vyd. Praha : Svaz lyžařů ČR, 1999. 129 s.
KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha : Olympia, 1992. 197 s.
KÁBELE, F. Tělesná výchova mládeže vyžadující zvláštní péči. Praha: SPN 1998
KABELÍKOVÁ,K.,VÁVROVÁ,M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997, 240 s. ISBN 80-7169-384-7
KNÍŽETOVÁ, V., KOS, B. Strečink, relaxace, dýchání. Praha : Olympia 1989, 1. vyd.
KOLEKTIV AUTORU. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. 260 s. ISBN 80-7169-25
KRIŠTOFIČ,J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.
KUČERA, M. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: UK, 1996.
KYRALOVÁ,M., MATOUŠOVÁ,M. Zdravotní TV. II.část. Praha: Sport pro všechny, 1995. 173 s. ISBN 80-85 228 24-6
KYRALOVÁ,M.MATOUŠOVÁ,M.Zdravotní TV.II.část.Praha: Sport pro všechny,1995.173 s.ISBN 80-85 228-24-6
M. HAVLÍČKOVÁ,L.,aj.Fyziologie tělesné zátěže I.Obecná část.Praha:Univerzita Karlova,2003.203 s. ISBN 80-7184-875-1.
MACDONALD, R.: Taping Techniques.Philadelphia: Butterworth Heinemann 2004, ISBN 0750641509
MÁČEK,M.,VÁVRA,J.Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha:Avicenum,ZdN,1988,360 s.ISBN není uvedeno
MÁČEK, M., MÁČKOVÁ, J. Fysiologie tělesných cvičení. Praha: Onyx.. 1995. s.96. ISBN 80-85228-20-3
PERNICOVÁ,H. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna, 1993.
SRDEČNÝ,V. a kol. Tělesná výchova zdravotně oslabených Praha: SPN, 1982. 256 s.
STRNAD,P. Vybrané kapitoly z TV zdravotně oslabených. Praha: SPN, 1987. 162 s.
ŠEBEJ,F. Strečing. Bratislava : Šport, 1991. 275 s. ISBN 80-7096-172-4.
TLAPÁK,P. Tvarování těla. Praha : ARSCI, 1999. 270 s. ISBN 80-86078-00-0

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (16.01.2019)

Forma teoretické  výuky navazující na předmět pohybové aktivity primární prevence. Testování. Metodické zásady výchovy a vytváření pohybových programů vhodných u lidí se zdravotním oslabením.

    PASP VZ 2018-2019 LETNÍ SEMESTR - KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA  
datum den čas vyučující seminář prostor
17.5. 11:30 - 13:00 Kašparová PA u zdr. oslabení 331
17.5. 13:30 - 15:45 Kašparová PA u zdr. oslabení 331
     
           
           
           
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Seznámit studenty se základy doporučení pohybových aktivit pro zdravotně oslabené jedince. Podat teoretická východiska u jednotlivých oslabení a ukázat tvorbu pohybových programů na jednotlivých kasuistikách.

Formou teoretické výuky i praktických ukázek navázat na předmět pohybové aktivity v primární prevenci. Využít teoretických znalostí v indikaci a kontraindikaci pohybových aktivit u pacientů s ohledem na diagnostikované oslabení. Nabídnout studentům množství vhodných metodických postupů u jednotlivých oslabení i s ohledem na věkové kategorie pacientů.

Výukové oblasti:

pohybové aktivity u kardiovaskulárních onemocnění

pohybové aktivity u respiračních oslabení

pohybové aktivity u oslabení pohybového aparátu

pohybové aktivity v sekundární prevenci ve vodě

Cíle:

navázat na znalosti z primární prevence

motivovat k zařazení pohybových aktivit do denního režimu studenta

získat znalosti využitelné v praxi, ale i v soukromém životě

zorientovat se v nejčastějších oslabeních jednotlivých systémů a v pohybových aktivitách vhodných k jejich kompenzaci

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK