PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie ošetřovatelství I. - CNSTO1
Anglický název: Theory of nursing I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)
Vymezení pojmu potřeba, druhy potřeb, soběstačnost, nesoběstačnost..., Maslowova teorie potřeb, základní principy oš. péče V. Henderson. Identifikace fyziologických potřeb v různých životních obdobích,jejich význam, faktory ovlivňující jejich uspokojování, rozpoznání, zhodnocení deficitu v uspokojování potřeb, navrhování reálné intervence v kompenzaci deficitu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

Cílem je seznámit studenty s problamatikou základních lidských potřeb, jejich saturací v různých životních etapách u zdravého i nemocného člověka. Studenti budou znát potřeby, možnosti a techniky ošetřovatelské péče při  jejich zajištění.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

1. TRACHTOVÁ, E. et.al. Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu, Brno: IDV PZ,2005

2. ŠAMÁNKOVÁ, M. et.al. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v oš. procesu, Praha: Grada Publishing, a. s, 1. vydání, 2011, s. 136, ISBN 978-80-247-3223-7

3. HALMO, R. Sebepéče v ošetřovatelské praxi, Praha: Grada Publishing, a.s.,1. vydání, 2014,s.232, ISBN 978-80-247-4811-5

3 Kolektiv autorů. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z, Praha: Grada Publishing a.s., 1. vydání, 2002, s. 392, ISBN 80-247-0278-9

4. HENDERSON, V. Basic Principles of Nursing Care. New York: Karger, český překlad Základní principy ošetřovatelské péče. Nakladatelství a rok neuveden., 1970.

5. KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovatelstvo 1. a 2. díl. Martin: Osveta, 1995.

6. VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I, Praha: Grada Publishing a.s., 1. vydání, 2011,s. 232,

ISBN 978- 80-247-3419-4

7. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci, Praha : Grada Publishing a.s., 1. vydání , 2002, s. 200, ISBN 80 - 247- 0179-0

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

přednášky, praktika

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

Zápočet je udělován na podkladě splnění:

vypracování semestrální práce v rozsahu min. 5 stran textu A4 u vybraných potřeb a prezentace na určeném praktiku.

80%  povinná docházka v jednotlivém semestru

zápočet za zimní semestr se uděluje:  6.12. 2018 - 11:30 - skupina 1,2 (TO/ 1,2),učebna 327 - Jelínkova posluchárna( Hl. budova 3.LF)

                                                       6. 12. 2018 - 13:30 - skupina 3 (TO/3), učebna 915 ( pavilon X,  4. podlaží)

( další data možného zápočtu : pro TO/ 1,2,3 -  10.12. 2018- v 8:00 pavilon X  č. 415, 14.12.2018- v 11:30 pavilon X č. 415, 17.12.2018 - 8:00 pavilon X, č. 415)

Udělení zápočtu v zimním semestru je podmínkou pro pokračování studia v letním semestru.

zápočet za letní semestr se uděluje: 2.5. 2019 -  9:45 - skupina 1,2 (TO/1,2), učebna 915 ( pavilon X, 4. podlaží)

                                                     2.5. 2019 - 8:00 - skupina 3 ( TO/3), učebna 915 ( pavilon X, 4. podlaží)

( další data možného zápočtu: pro TO/1,2,3  - 9.5. 2019 - 8:00 - pavilon X , č .415, 14.5. 2019 - 8:00 , pavilon X č. 415, 16.5. 2019 - 8:00, pavilon X, č. 415)

Udělení zápočtu v zimním a letním semestru je podmínkou k vykonání zkoušky formou testu.

Termíny testu: 11.6. 2019  - od 8:00 hodin - do 9:00 - Jonášova posluchárna (hl. budova 3. LF UK) - 1. řádný termín

                     12. 6. 2019 - od 9:00 hodin - do 10:00 - Burianova posluchárna (hl. budova 3.LF UK) - 2. řádný termín

                     13. 6. 2019 - od 9:45  hodin - do 10:45 - Jelínkova posluchárna (hl. budova 3. LF UK) - 3. řádný termín

                     19.6. 2019 - od 9:45hodin - do 10: 45 - Jonášova posluchárna (hl. budova 3.LF UK) - 1. opravný termín

                     09.9. 2019 - od 9:00 hodin - do 10:00 - Jelínkova posluchárna (hl. budova 3. LF UK , učebna  327) - 2. opravný termín

                

                                                  

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

    Potřeby v životě člověka

    Základní principy oš. péče, sebepéče a soběstačnost nemocného

    Pomoc nemocnému s dýcháním a pomoc s udržením tělesné teploty

    Pomoc nemocnému s výběrem oděvu a oblékáním

    Pomoc nemocnému při udržování čistoty a upravenosti těla

    Pomoc nemocnému při jídle a pití

    Pomoc nemocnému při vyprazdňování

    Pomoc nemocnému při odpočinku a spánku

    Pomoc nemocnému při komunikaci s ostatními

    Pomoc nemocnému při chůzi a udržování žádoucí polohy

    Pomoc nemocnému při vyvarování se nebezpečí

    Potřeba nemocného být bez bolesti 

    Pomoc nemocnému při práci a produktivní činnosti

    Pomoc nemocnému při učení

    Pomoc nemocnému při postižení zraku, sluchu, těla

    Pomoc nemocnému při vyznávání náboženské víry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK