PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Prázdninová praxe II. - CNSPX2
Anglický název: Holiday Practice II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Jana Holubová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)
Prázdninová praxe probíhá na ARO (RES i anestezie) v návaznosti na OPS IV. V průběhu praxe jsou studenti zařazeni do multidisciplinárního týmu, pracují pod vedením mentorky a pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

Cílem je získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti resuscitační a anesteziologocké péče, a v aplikaci PŽK. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

 

Pachl,J., Roubík,K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0479-5

Adams, B., Harold, C. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada, 1999

Drábková, J. Akutní stavy v první linii. Praha: Grada, 1997

Kapounová,G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978 - 80- 247- 1830-9

Kolektiv autorů. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada , 2002, ISBN 80-247-0278-9

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

odborná praxe

individuální studium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

1. Absolvování 160 hodin odborné praxe, z toho alespoň 40 hodin na anestezii 

2. Odeslání písemné zprávy z každé služby v rozsahu 1 A4 (odeslané mentorce a vyučující v jedné zprávě jako příloha mailem do 24 hodin)

3. Písemné zpracování portfolia úspěšně zavedených PŽK 

4. Zpracování písemné reflexe praxe v rozsahu 2 A4

5. Zpracování anesteziologické péče u 1 pacienta - předanestetické vyšetření, převzetí pacienta na operační sál, úvod do anestezie, vedení anestezie, ukončení anestezie, předání pacienta na dospávací pokoj (nebo JIP, nebo oddělení).

Odevzdání všech výše uvedených požadavků (včetně potvrzeného logbooku) na Ústav ošetřovatelství ve stanoveném termínu v září 2020  (bude upřesněno) nebo elektronicky po ukončení praxe

Termín zápočtu bude stanoven po dohodě se studenty na září 2020

 

Studenti, kteří budou žádat o uznání předcházejícího vzdělání a praxe, tak učiní písemně na hodnocení praxe OPS IV

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

Anesteziologická péče 

Resuscitační péče

Aplikace PŽK

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

Podmínkou plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti.

Nutným předpokladem k plnění Prázdninové praxe II. je úspěšné splnění Ošetřovatelských postupů III.,IV., Odborné praxe v semestru III., IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK