PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - CNSNG3
Anglický název: Nursing in Gynaecology and Obstetrics
Zajišťuje: Gynekologicko-porodnická klinika (12-GYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Korekvizity : CNSET2, CNSNT2, CNSPM2, CNSPS2, CNSPT2, CNSSO1
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 3. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu klinického ošetřovatelství. Studenti se seznámí se základními informacemi z gynekologie a porodnictví - zejména diagnostikou, léčbou a ošetřováním žen ve všech věkových obdobích. Velká pozornost je věnována prevenci. Na výuce se podílí lékař nebo porodní asistentka/ženská sestra s vysokoškolským vzděláním.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

Cílem předmětu je  seznámit se s ošetřovatelskou problematikou v oboru gynekologie a porodnictví.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

Zápočet studenti obdrží za docházku.
Zkouška probíhá ústní formou.
Otázky ke zkoušce viz níže:

 

1. Základní vyšetřovací metody v gynekologii
2. Vyšetřovací metody v porodnictví
3. Fysiologie a poruchy menstruačního cyklu
4. Gynekologické operace, příprava ženy k operaci a pooperační péče
5. Základy gynekologické onkologie, rizikové faktory, prevence
6. Plánované rodičovství
7. Gynekologické záněty a sexuálně přenosné choroby
8. Sterilita, Základní principy asistované reprodukce
9. Fyziologické těhotenství a porod
10. Nejčastější patologie v těhotenství a při porodu


Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

1. Janošíková, M., Mikšová, Z., Zajíčková, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 1.a 2. díl. Vsetín 1997
2. Juřeníková, P. a kol.: Ošetřovatelství, Uherské Hradiště 1999
3. J. Kobilková et al.: Základy gynekologie a porodnictví
4. Z. Turková: Gynekologie

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

Výuka probíhá formou přednášek.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

80% účast na výuce.
Pokud student ze závažných důvodů nesplní stanovený počet hodin, domluví si s příslušným vyučujícím  formu náhradní výuky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

Ošetřovatelství

O3/1,2,3 všeobecná sestra (zimní semestr 2018/2019)

 

Datum

Hodina

 

Téma

Vyučující

Místo

Po 1.10.

9.45-11.15

Před.

Základní vyšetřovací metody v gynekologii
a porodnictví

FNKV

220

učebna

Po 8.10.

11:30-13:00

Před.

Fysiologie a poruchy menstruačního cyklu,

 

 

FNKV

423

učebna

 

Po 15.10.

11:30-13:00

Před.

Gynekologické operace, předoperační příprava
a pooperační péče

 

FNKV

221 

učebna

Po 22.10.

11:30-13:00

Před.

Plánované rodičovství

 

 

FNKV

525

učebna

 

Po 29.10.

 

11:30-13:00

Před.

 Základy gynekologické onkologie, rizikové faktory, prevence

 

 

FNKV

525

učebna

Po 5.11.

11:30-13:00

Před.

Gynekologické záněty
a sexuálně přenosné choroby

ÚPMD

423

 

učebna

Po 12.11.

11:30-13:00

Před.

Sterilita, základní principy asistované reprodukce

ÚPMD

220 

učebna

Po 19.11.

11:30-13:00

Před.

Vyšetřovací metody
v porodnictví

ÚPMD

525

učebna

Po 23.11.

11:30-13:00

Před.

Fyziologické těhotenství a porod

ÚPMD

423

učebna

Po 26.11.

9:45 - 11:15

Před.

Nejčastější patologie
v těhotenství a při porodu

ÚPMD

525

učebna

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK