PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - CNSKOG3
Anglický název: Nursing in Gynaecology and Obstetrics
Zajišťuje: Gynekologicko-porodnická klinika (12-GYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - kombinované studium ve 3. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu klinického ošetřovatelství. Studenti se seznámí se základními informacemi z gynekologie a porodnictví - zejména diagnostikou, léčbou a ošetřováním žen ve všech věkových obdobích. Velká pozornost je věnována prevenci. Na výuce se podílí lékař nebo porodní asistentka/ženská sestra s vysokoškolským vzděláním.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

Cílem předmětu je  seznámit se s ošetřovatelskou problematikou v oboru gynekologie a porodnictví.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

Zápočet studenti obdrží za docházku.
Zkouška probíhá ústní formou.
Otázky ke zkoušce viz níže:

 

1) Prenatální péče při fyziologické graviditě

2) Péče o rodičku při fyziologickém porodu

3) Fysiologický porod - možné komplikace

4) Operační výkony v porodnictví - forceps, vakuumextrakce

5) Operační výkony v porodnictví - císařský řez

6) Gynekologická operativa - předoperační příprava a pooperační péče

7) Gynekologické operace - malé operační výkony, abdominální operace

8) Gynekologické operace - vaginální operace a laparoskopické výkony

9) Mammologie - operační léčba benigních a maligních onemocnění prsu

10) Onkologická prevence v gynekologii a mammologii

Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

1. Janošíková, M., Mikšová, Z., Zajíčková, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 1.a 2. díl. Vsetín 1997
2. Juřeníková, P. a kol.: Ošetřovatelství, Uherské Hradiště 1999
3. J. Kobilková et al.: Základy gynekologie a porodnictví
4. Z. Turková: Gynekologie

Metody výuky
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

80% účast na výuce.
Pokud student ze závažných důvodů nesplní stanovený počet hodin, domluví si s příslušným vyučujícím  formu náhradní výuky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (17.10.2018)

12.10.2018
učebna 525, 13.30 - 15.00 hod
Prenatální péče při fysiolog. graviditě a péče o rodičku při fysiolog. porodu

2.11.2018
učebna 221, 13.30 - 15.00 hod
Onkologická prevence v gynekologii

23.11.2018
učebna 423, 13.30 - 15.00 hod
Gynekolog. operativa - předoperační příprava a pooperační péče

7.12.2018
učebna 422, 13.30 - 15.00 hod
Mammologie - operační léčba maligních a benigních operací prsu

14.12.2018
učebna 525, 13.30 - 15.00 hod
Operační výkony v porodnictví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK