PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Klinická propedeutika - CNS008P2
Anglický název: Clinical propedeutic
Zajišťuje: I.interní klinika (12-1INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)
Předmět se zabývá základními vyšetřovacími postupy využívanými při zjišťování zdravotního stavu pacienta.V teoretické části realizované ve formě přednášek se studenti seznamují se správnými postupy při odběru anamnézy a při provádění fyzikálního vyšetření jednotlivých sytémů a orgánů.Praktická cvičení mají za cíl rozvíjet praktické dovednosti a aplikovat teoretické znalosti. Na výuku navazuje praktické procvičování sběru anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pod supervizí lékaře u 5 pacientů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

Seznámit se se správnými postupy odběru anamnézy a s fyzikálním vyšetřením jednotlivých systémů a orgánů.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

1.       CHROBÁK, L. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada, 1997.

2.       NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada, 2006.

3.       KLENER, P. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium. Praha: Galén, 1999

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

Přednášky, praktika.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

Zápočet, zkouška.

K zápočtu je nutná 80% docházka na praktikách.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

1.Anamnéza -vedení rozhovoru s pacientem s cílem získání kvalitní informace o předchorobí a projevech onemocnění souvisejících se současným zdravotním stavem.

2.Fyzikální vyšetření - základní vyšetřovací postupy, při nichž jsou používány  smysly: zrak, hmat, sluch a čich. K zesílení zvukových vjemů používáme fonendoskop.

Fyzikální vyšetření jednotlivých systémů:

1.Vyšetření hlavy a krku   

2.Vyšetření hrudníku        

3.Vyšetření břicha                                                          

4.Vyšetření páteře a končetin

5.Základní laboratorní a jiné vyšetřovací metody včetně ekg.

6.Nejčastější příznaky onemocnění,rozdělení dle systémů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK