PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce I. - CNS001P2
Anglický název: Bachelor thesis I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.09.2017)
Předmět seznamuje s pravidly volby a zpracování závěrečné bakalářské práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.09.2017)

Výběr vhodného tématu ke zpracování bakalářské práce, práce s odbornou literaturou, schopnost prezentovat schéma a vizi práce, práce s citacemi a doporučenými databázemi ke zvoleným tématům.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.09.2017)
  1. HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečné práce. Učební texty. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2005.
  2. www.lf3.cuni.cz - SVI
  3. FILKA, J: Metodika tvorby diplomové práce : praktická  pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař,     2002.
  4. BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ, V. Výzkum a ošetřovatelství. NCONZO, Brno,  2005.
  5. KUTNOHORSKÁ, J. Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství. Ústav teorie a praxe v ošetřovatelství LF UP. Olomouc 2006.
  6. BARTLOVÁ, S., HNILICOVÁ, H. Vybrané metody a techniky výzkumu. Zjišťování spokojenosti pacientů. IDVPZ, Brno, 2000.
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.09.2017)

semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.09.2017)

zápočet: prezentace zvoleného výzkumného projektu či kazuistiky v PPT, diskuse ve skupině.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.09.2017)

Studenti si volí, zda budou zpracovávat bakalářskou práci jako případovou studii  nebo  jako  výzkumnou práci v oblasti ošetřovatelství.

1.    Požadavky kladené na bakalářské práce na 3. lékařské fakultě UK. www.lf3.cuni.cz

2.    Informační zdroje a možnosti jejich praktického využití. www.lf3.cuni.cz

3.    Osnova práce. Formální úprava bakalářské práce.

4.    Práce s literaturou. Citace. Autorská práva.

5.    Zásady prezentace odborného tématu.

6.    Seznámení se strukturou případové studie.

7.    Seznámení se strukturou výzkumné práce.

8.    Prezentace odborného tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK