PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dialýza - CIP001P1
Anglický název: .
Zajišťuje: I.interní klinika (12-1INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:16/16 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
MUDr. Bohumil Bakalář
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (12.09.2019)
Jádrem tohoto předmětu je učinit studentky a studentky plně kompetentní v používání kontinuálních metod náhrady funkce ledvin - od znalostí principů, přes nasetování a management antikoagulace, až po vyřešení základních problémů a alarmů. Ve formáto viděno jsou pak intermitentní techniky a ostatní (SLED, hemoperfuze, plasmaferéza).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (12.09.2019)

Kompetence = po abslovování tohoto předmětu je kandidát(ka) kompetentní k samostatné péči o pacienta na kontinuální eliminační metodě. Konkrétně to znamená:

1. Zná indikace dialýzy renální a nonrenální

2. Zná principy dialýzy a ultrafiltrace, popíše dialyzační přístroj a jeho součásti. 

3. Prakticky předvede nasetování k předepsanému režimu. Spustí a ukončí dialýzu, vč. režimu recirkulace. 

4. Mění vaky. Diagnostikuje hlavní alarmy A, V i TMP tlaků a ostatní. 

5. Rozumí principu a samostatně ovládá citrátovou antikoagulaci. 

6. Rozumí efektům průtoku krve a dialyzátu na acidobazickou rovnováhu.

7. Umí vyměnit dialyzační kapsli. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK