PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
ERASMUS - Prázdninová praxe z gynekologie a porodnictví - CERA5P0084
Anglický název: ERASMUS - Summer practice in Gynaecology and Obstetrics
Zajišťuje: Gynekologicko-porodnická klinika (12-GYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/80 Z(+Zk) [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (10.10.2013)
Aplikace poznatků z anatomie, fyziologie, patofyziologie, genetiky a embryologie v klinické praxi. Zdůraznění vztahů mezi strukturou a funkcí. Prohloubení a upevnění praktických dovedností získaných během teoretické výuky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (10.10.2013)

Cílem je praktická výuka a prezentace nabytých znalostí na klinických stážích  během  2-týdenní prázdninové klinické praxe na gynekologicko-porodnickém oddělení.

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (10.10.2013)

Citterbart K, et al. Gynekologie. Praha, Galén 2001

Čech E, et al. Porodnictví. Praha, Grada Publishing 1999

Zwinger A, et al. Porodnictví. Praha, Galén, 2004

Doležal A. Technika porodnických operací. Praha, Grada Publishing, 1998

Hájek Z, et al.Rizikové a patologické těhotenství.Praha, Grada Publishing, 2004

Macků F, et al.Kompendium gynekologických operací.Praha, Grada Publishing, 1995

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (10.10.2013)

Praxe a  individuální konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (10.10.2013)

Fyziologie a patologie těhotenství, fyziologický a patologický porod a šestinedělí.
Mamologie
Gynekologická onkologie (screeningové onkologické programy)
Diagnostika a léčba gynekologických onemocnění

Péče o gynekologickou pacientku na oddělení, ambulantní péče.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK