PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe na Centrálních operačních sálech ÚVN-VFN Praha - CCOCB0080
Anglický název: Clinical Placement at Central Operating Rooms, Military University Hospital Prague
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/40, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Miluše Bělíková
Patří mezi: BVO-PVK-3 (ZÁPIS)
Prerekvizity : CCOCB0082
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali Adaptační proces na Oddělní centrálních operačních sálů ÚVN-VFN Praha - CCOCB0079 nebo předmět Základy perioperační péče - CCOCB0082
Poslední úprava: Zvoníčková Marie, PhDr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

80% účast

Poslední úprava: Zvoníčková Marie, PhDr. (26.09.2023)
Sylabus

Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali Adaptační proces na Oddělní centrálních operačních sálů ÚVN-VFN Praha - CCOCB0079 nebo předmět Základy perioperační péče - CCOCB0082
Cílem je získávání znalostí a dovedností specifických pro vybrané klinické obory. (neurochirurgie, traumatologie a ortopedie, popř. chirurgie).
Operační výkony ve vybraných oborech - neurochirurgie, traumatologie a ortopedie, chirurgie (typy operačních výkonů, kožní řezy a operační přístupy a postupy, odběry biologického materiálu).
Praktické stáže na OCOS.

Poslední úprava: Zvoníčková Marie, PhDr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

80% účast

Poslední úprava: Zvoníčková Marie, PhDr. (26.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK