PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Komunikace a role klauna ve zdravotnictví - CCOCB0053
Anglický název: Communication and the role of the clown in healthcare
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (9)
Minimální obsazenost: 4
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Patří mezi: BVO-PVK-3 (ZÁPIS)
BVSK-PVK-3 (ZÁPIS)
BVS-PVK-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (20.09.2022)
Výběrový kurz, který se zabývá problematikou komunikace a navazování vztahu zdravotníků s dětmi a jejich rodiči, nebo s dospělými pacienty. Za významný prostředek komunikace je považována společná radost a hra. Kurz probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Zdravotní klaun a pod vedením jejích lektorů. První část kurzu bude probíhat v prostorách organizace Zdravotní klaun, Paříkova ulice, Praha Vysočany, druhá polovina kurzu proběhne v učebně 417, pavilon X. Konkrétní údaje jsou uvedeny v rozvrhu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)
  • student chápe humor a hru jako důležitý prostředek komunikace mezi zdravotníky, dětmi a rodiči a dokáže ji v praxi využít
  • student dokáže adekvátně komunikavat s rodiči a dětmi, nebo s dospělými pacienty v náročných životních situacích
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)

účast na minimálně 3 seminářích, aktivní zapojení do společné práce během semináře, písemně zpracovaná reflexe kurzu dle zadané struktury

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

www.zdravotniklaun.cz

Humorin - magazín zdravotního klauna. Zdravotní klaun, o.p.s. online https://www.zdravotniklaun.cz/fileadmin/czech/Files_ke_stazeni/Publikace/HumorinII_final_.pdf

Kolektiv autorů. Malé zázraky. Příběhy zdravotních klaunů. Zdravotní klaun, o.p.s.. Praha 2018. ISBN 978-80-86396-94-1

John Wrigh: Why Is That So Funny? nakl. Nick Hern Books Ltd. ISBN-13: 978-1854597823.

Houdek,l. Léčba klaunem. Svět a divadlo, 4/2015, stránky 133-137. ISSN 0862-7258

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (09.10.2020)

 workshopy

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (17.04.2021)

 
1. Úvod, seznámení s průběhem kurzu. První setkání s dítětem a jeho rodičem, nebo s dospělým pacientemi.
2. Vysvětlování. Odvádění stresu.
3. Motivace k uzdravení či rehabilitaci, „návodné“ jednání. Hra.
4. Odchod a co zůstává. Závěrečná reflexe.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)

účast na minimálně 3 seminářích, aktivní zapojení do společné práce během semináře, písemně zpracovaná reflexe kurzu dle zadané struktury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK