PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ochrana zdraví při práci (se zaměřením na zdravotnictví) - CCOCB0027
Anglický název: Health protection
Zajišťuje: Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Patří mezi: BVS-PVK-2 (ZÁPIS)
BVS-PVK-3 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (14.05.2013)
Povinně volitelný jednosemestrový kurz. V kurzu se studenti seznámí se zdravotními riziky spojenými s pracovní činností v jednotlivých odvětvích ekonomické činnosti, s hodnocením velikosti a závažnosti expozice různým faktorům v pracovním prostředí. Nejčastější a nezávažnější poškození zdraví jsou probrána nejenom z klinického hlediska, ale i ve vztahu k posuzování následné zdravotní způsobilosti k práci. Ochrana zdraví při práci, prevence, rehabilitace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (14.05.2013)

Cílem předmětu je seznámení studentů s možnými zdravotními riziky při výkonu povolání v různých odvětvích ekonomické činnosti a s metodami hodnocení zdravotního rizika. V návaznosti posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocí vyvolaných nebo ovlivněných prací (nemoci z povolání, nemoci spojené s prací)a jejich prevence. Informování studentů o legislativních opatřeních ve vztahu k ochraně zdraví pracovníků při práci.

Literatura -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (14.05.2013)

Provazník,K., Komárek,L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi (souborné vydání), CD ROM, Fortuna, Praha 2004 - 2006Brhel,P., Manoušková,M., Hrnčíř,E. a kol.: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, NCO NZO Brno, 2005, 338 s.Pracovní lékařství - odborný časopis zaměřený na problematiku zdravotní péče o pracující, hygienu práce a nemoci z povolání, vydavatel Česká lékařská společnost JEP, Praha 

Kolektiv autorů: Prevence v pracovním lékařství, 1. vyd. Praha: Nadace Cindi, 3. LF UK, 2010, 181 s.

Metody výuky -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (14.05.2013)

Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (14.05.2013)

Minimálně 70% aktivní účast na seminářích, zápočtový pohovor.

Sylabus -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (14.05.2013)

Práce a zdraví: pracovní pohoda x nepříznivé vlivy pracovního prostředí (pracovní úrazy, nemoci z povolání, nemoci spojené s prací). Hodnocení velikosti a závažnosti expozice pracovníka (chemické a fyzikální faktory) a pracovní zátěže (fyzické, psychické). Optimalizace pracovní zátěže, pracovního výkonu a pracovních podmínek. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci - adaptace práce a pracovních podmínek podle schopností a možností pracovníků. Nemoci ovlivněné prací: onemocnění oběhového, dýchacího a pohybového systému. Prevence a rehabilitace nemocí z povolání a nemocí spojených s prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK