PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Pokroky v molekulární biologii a genetice - B90041
Anglický název: Advances in Molecular Biology and Genetics
Zajišťuje: Akademie věd ČR (11-00048)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Patří mezi: Povinné YBIOA19 22/23
Povinné YBIO19 22/23
Povinné YMIKA19 22/23
Povinné YMIK19 22/23
Atributy: doktorské studium
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Renková (13.01.2021)

Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

Genomika: lidský genom - struktura a evoluce, jaderná mikroarchitektura - funkce a regulace, telomery a stárnutí, telomery a rDNA a stabilita chromosomů, rostlinná genomika - analýza komplexních rostlinných genomů;

Epigenetika: epigenetika u hematologických malignit, epigenetická dědičnost a centromera, cílené genetické a epigenetické modifikace;

RNA: RNA polymeráza a genová exprese, řízení alternativního sestřihu, RNA metabolismus, piRNA, RNA modifikace;

Bílkoviny: eukaryotická translace, struktura bílkovin-RTG krystalografie, proteomika - proteomy, proteázy, proteázy lidských patogenů, priony;

Buněčná biologie: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény - fakta a artefakty, úklid buněčného železa - antioxidační obrana, retroviry a mobilní elementy, molekulární triky bakteriálních patogenů, kontrolní body odezvy buňky na poškození DNA, bičíky a řasinky u eukaryot, biologie oocytu;

Vývoj: hematopoéza, kmenové buňky a pluripotence, ameloblastin a tvorba zubní skloviny, hmyzí genetické modely hormonálního řízení vývoje;

Biomedicína: imunologie a imunoterapie nádorů, mitochondrie - nový cíl protinádorové terapie, řešení genetiky vzácných onemocnění, genetika autismu a opožděného duševního vývoje, cirkadiální rytmy, jak odstranit zanedbávané tropické nemoci.

Workshopy: Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak psát vědecké články správně anglicky. Jak se připravit na postdoktorandský pohovor. Podvádění ve vědě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK