PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biologie a genetika 1 - B83009
Anglický název: Biology and Genetics 1
Zajišťuje: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. František Liška, Ph.D. ; frantisek.liska@lf1.cuni.cz
Další informace: http://biol.lf1.cuni.cz/menu.htm
Staré označení: 5
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Záměnnost : B80005
Je prerekvizitou pro: B83121, B83123
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (17.05.2018)
Biologie prokaryotní a eukaryotní buňky. Mitóza, meióza, regulace. Mendelovská dědičnost. Multifaktoriální dědičnost. Genetická analýza. Genová vazba. Genealogie. Chromozómy a chromozómové aberace.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (07.02.2020)
Lectures

Introduction, Genetics and Genomics in Medicine

Genetic aspects of mitosis, meiosis, regulation, disturbances

Structure and function of eukaryotic chromosomes, human karyotype, cytogenetic techniques

Numerical and structural chromosomal aberrations, etiology and phenotyped

Cell cycle regulation

Genealogy, traits with Mendelian mode of inheritance in pedigrees

Nonmendelian phenomena in medical genetics

Genetic linkage, its evaluation, importance in medicine

Gene interactions - changes in segregation ratios

Multifactorial inheritance, heritability

Biology and genetics of viruses, prokaryotes and eukaryotes

Ecogenetics, Pharmacogenetics, Nutrigenetics

Practical exercises

Genetics in medicine

Mitosis

Meiosis

Numerical chromosomal aberrations

Structural chromosomal aberrations

Clinical cytogenetics

Monohybridism, dihybridism

Types of inheritance in the pedigree, examples of monogenic traits in human

Genetic linkage and its assessment in experiment and genealogy

Polygenic and multifactorial inheritance, risk assessment, trait examples

Genetic interactions

Formal genetics and cytogenetics in practice

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (17.05.2018)

http://ublg.lf1.cuni.cz/en/recommended-literature

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (17.05.2018)

Studenti se dostaví v den zahájení výuky do "Rotundy" Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2.

S sebou:

Návody k praktickým cvičením (viz doporučená literatura)

a nejlépe A4 nelinkovaný sešit k vedení protokolů.

Bílý plášť a přezutí nejsou nutné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK