PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy imunologie - B81153 (Zubní lékařství AP)
Anglický název: Basic Immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Compulsory for Dentistry 2.y._17/18
Atributy: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, B81129, B82680
Je prerekvizitou pro: B81162, B81191
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (12.01.2018)

V přednáškách jsou studenti seznámeni se strukturou a základními mechanismy imunitního systému, s regulacemi a kooperací jednotlivých složek obranných mechanismů za fyziologických podmínek i patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk, tkání a molekul imunitního systému. V přednášce a seminářích jsou také probírány základní imunologické metody a jejich princip.
Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (12.01.2018)

Šterzl, I., a kol.: Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.
Krejsek, J., Kopecký, O.: Klinická imunologie. Nukleus HK, 2004.
Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 5. vydání. Triton, Praha, 2013.

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
226.02.201814:15 - 15:00přednáškaIntroduction to Immunology. Terminologyprof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room. Seminars are obligatory. Immunological lectures continue by Immunology in Dentistry.
26.02.201815:00 - 16:30přednáškaStructure of immune system. Innate immunity I.prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room.
01.03.201814:15 - 15:00přednáškaInnate immunity II. Phagocytosis,complement system prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
01.03.201815:00 - 16:30seminářFundamental immunology 1 RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.UIM seminary room.
412.03.201815:45 - 16:30přednáškaSpecific immunity I. Antigens, HLA systemsprof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
12.03.201814:15 - 15:45seminářFundamental immunology 2. Mucosal immunology RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.UIM seminary room.
15.03.201814:15 - 15:00přednáškaSpecific immunity II. B lymphocytes. Immunoglobulins prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
15.03.201815:00 - 15:45přednáškaSpecific immunity III. T lymphocytesprof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
15.03.201815:45 - 16:30přednáškaMucosal immunity prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
626.03.201814:15 - 15:45seminářSpecific immunity RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.UIM seminary room.
26.03.201815:45 - 16:30přednáškaInflammation. prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
29.03.201814:15 - 16:30přednáškaEaster 
809.04.201814:15 - 15:45seminář Inflammatory response.RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.UIM seminary room.
09.04.201815:45 - 16:30přednáškaImmunodeficiencyprof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
12.04.201814:15 - 15:45přednáškaImmunopathologic reactions. Autoimmunityprof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
12.04.201815:45 - 16:30přednáškaAllergyprof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.UIM seminary room
1023.04.201814:15 - 15:45seminář Immunodeficiency.RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 
23.04.201815:45 - 16:30přednáškaTumor immunology. Transplantationsprof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.Immunological lectures continue by Immunology in Dentistry on Thursday!
1421.05.201814:15 - 15:45seminář Immunopathologic reactions. Autoimmunity. Allergy RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.UIM seminary room.Immunological lectures continue by Immunology in Dentistry!
21.05.201815:45 - 17:15seminářTumor immunology. Transplantations. Credits.RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.UIM seminary room.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK