PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna předstátnicová stáž - B81056 (Všeobecné lékařství AP)
Anglický název: Internal Medicine Practice before State Examination
Zajišťuje: I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Další informace: http://int4.lf1.cuni.cz/
Garant: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
Patří mezi: Compulsory for GM 6.y._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B80602, B81399
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK