PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna - SRZk - B80073 (Všeobecné lékařství AP)
Anglický název: Internal Medicine - SE
Zajišťuje: I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: 73
Garant: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
Patří mezi: SE for GM 6.y.
Atributy: výjimka pro zápis VP
Lékařství
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. (14.11.2011)

Práce u lůžka s důrazem na diagnostiku a léčbu nemocí v kardiologii a angiologii, zakončeno praktickou zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. (14.11.2011)

Klener P et al: Vnitřní lékařství. Galén Praha 2011

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK