PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinický adiktologický nález - B03422 (Adiktologie - prezenční)
Anglický název: Clinical Addictology Assessment
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Patří mezi: Povinné NADI18 P 2.r._23/24
Atributy: Adiktologie navazující
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými situacemi, kdy je po adiktologovi požadován jeho klinický nález, který může sloužit různým účelům.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Sylabus

Studenti se učí pracovat se strukturou pozorování a strukturou rozhovoru s klientem,

se sestavením anamnestických dat dosavadního průběhu vývoje případu,

popisem a hodnocením aktuálního stavu.

Zabývají se hranicemi validity odpovědí posudkového odborníka na různě položené otázky, případnými doporučeními v souvislosti s propouštěcími zprávami atd.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Literatura

Povinná:

  • Říčan, Pavel. Klinický psychologický nález v práci s adolescenty a s dospělými. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1979, 79 s. ISBN .
  • Miller, Geraldine A.. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011, 461 s. ISBN 978-80-7262-765-3.
  • Čevela, Rostislav. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře Manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha: Grada, 2015, s. ISBN 978-80-247-9951-3.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Studijní opory

MS Teams: Klinický adiktologický nález 20/21 B03251

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

-          Zápočet:

o   Najděte odborný text na téma klinický adiktologický nález/vyšetření adiktologem.

o   K textu napište reflexi na max! 1 stránku.

o   Zašlete do 20.12. emailem na adresu anna.volfova@lf1.cuni.cz, do předmětu emailu napište KAN zápočet Jméno a Příjmení

-          Zkouška:

o   Proběhne formou online testu.

o   První termín online testu je 9.1.2024 v 9:00 během poslední online výuky.

o   Další termíny budou vypsány po domluvě.

Poslední úprava: Volfová Anna, Mgr. (21.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK