PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Interprofesní rehabilitační tým, case management a odborná terminologie - B03370 (Ergoterapie pro dospělé)
Anglický název: Interprofessional Rehabilitation Team, Case Management and Professional Terminology
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Bc. Olga Nováková, M.Sc.
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Patří mezi: Povinné NER19 K 2.r._22/23
Atributy: Ergoterapie navazující
Teoretický předmět
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.02.2021)
Předmět se skládá ze dvou hlavních částí - Interprofesní rehabilitační tým a case management (Interprofesní vzdělávání v rámci rehabilitačního týmu je chápáno jako příležitost, kdy se jednotlivé profese učí společně, navzájem od sebe, nebo o sobě z důvodu podpory spolupráce a poskytnuté kvality péče o pacienta) a z Odborné terminologie v ergoterapii (zaměření této části je na odborné medicínské a ergoterapeutické pojmy v českém i zahraničním měřítku).
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.02.2021)

<

Literatura
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (18.11.2020)

POVINNÁ LITERATURA:

Baxter S.K., Brumfitt S.M. (2008) Professional differences in interprofessional working, Journal of Interprofessional Care, 22(3): 239 - 251

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013, 147 s. ISBN 978-80-262-0528-9.

THISTLETHWAITE, Jill E. Values-Based Interprofessional Collaborative Practice: Working Together in Health Care. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9781107636163.

VÉVODA, Jiří. Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 159 s. ISBN 978-80-247-4732-3.

HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize. Praha: Galén, c2008, 213 s. ISBN 978-80-7262-532-1

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

CAIPE- Centre for the Advancement of Interprofessional Education: Available: http://www.caipe.org.uk/

Gilbert, J.H.V, Camp, R.D., Cole, C.D., Bruce, C., Fielding, D.W., Stanton, S. J. (2000) Preparing students for interprofessional team work in health care. Journal of Interprofessional Care, 14(3): 223-235

Hall, P. (2005). Interprofessional teamwork: Professional cultures as barriers. Journal of Interprofessional Care, Vol. 19(S1), s. 188 - 196.

Howell D. (2009) Occupational therapy students in the process of interprofessional collaborative learning: A grounded theory study. Journal of Interprofessional Care, 23(1): 67-80

LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně: pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 152 s. ISBN 978-80-247-1784-5.

Oandasan, I. and Reeves, S. (2005) Key elements of interprofessional education: Factors, processes and outcomes. Journal of Interprofessional Care, Supplement 1: 39-48

Shaw L.,Walker, R., Hogue A. (2008) The art and science of teamwork: Enacting a transdisciplinary approach in work rehabilitation. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. 30: 297-306

VENGLÁŘOVÁ, Martina. Sestry v nouzi: syndrom vyhoření, mobbing, bossing. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 184 s. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3174-2.

 

Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Olga Nováková, M.Sc. (30.09.2022)

Přednáška, e-learning, seminář, skupinová práce, peer learning, řízená diskuse, práce s odbornou literaturou ve skupinách i individuální práce

 

Část předmětu Odborná terminologie

Cíle:
Po absolvování bloku k terminologii v ergoterapii bude student schopen:

·       definovat hlavní části ergoterapeutického terminologického systému OTPF a rozdíl mezi OTPF a ICF

·       na základě nastudované literatury bude mít jasnější představu o základních konceptech a pojmech v ergoterapii

 

Část předmětu Interprofesionální rehabilitační tým a case management:

Po absolvování bloku o mezioborovém vzdělávání a case managementu budou studenti schopni:

·       prezentovat základní poznatky o mezioborovém (interprofesním) vzdělávání

·       popsat klíčové faktory vzniku mezioborového vzdělávání

·       charakterizovat nejčastější možnosti kolaborativní praxe

·       se lépe orientovat ve způsobech týmové práce a efektivní komunikace ergoterapeuta s ostatními profesemi z oblasti zdravotní, sociální péče a vzdělávání.

·       definovat základní rozdíly case managementu v sociálních a zdravotních službách

·       specifikovat role case managera ve zdravotním systému, charakterizovat ergoterapeuta jako case managera

 

Část supervize:

Po absolvování bloku o supervizi budou studenti schopni:

·       porozumět tomu co je supervize, a jaké její formy existují.

·       vědět k čemu slouží a v čem podporuje pracovníky v pomáhajících profesích.

·       pochopit, proč pravidelná supervize může zabránit syndromu vyhoření.

·       umět najít supervizora, který bude obeznámen s profesí ergoterapeuta a procesem rehabilitace.

·       zažít „aha efekt“ při krátké ukázce supervizního procesu (skupinovou formou).

 

Rozpis výuky -
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
5Pátek12:30 - 13:30přednáška+seminářInterprofesní rehabilitační tým a case management: Úvod do předmětu, podmínky absolvování. Zadání seminární práce.Bc. Olga Nováková, M.Sc. 
13:30 - 17:15přednáška+seminářOdborná terminologie: Terminologické systémy. Ergoterapeutický terminologický systém (OTPF). ICF terminologie. Databáze termínů ENOTHE. Ergoterapeutické modely - elearning.Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. 
9Čtvrtek12:30 - 13:30přednáška+seminářInterprofesní rehabilitační tým a case management: Klíčové elementy interprofesního vzdělávání.Bc. Olga Nováková, M.Sc.POZOR ZMĚNA: posun přednášky Klíčové elementy interprofesního vzdělávání na pátek 16:15h
13:30 - 17:15přednáška+seminářOdborná terminologie: Taxonomie teorie ergoterapie. Základní modely praxe – práce s kazuistikami. 15.30 – 17.15 Samostatná práce ve skupině – téma dle výběru. Bc. Mária Krivošíková, M.Sc.POZOR ZMĚNA: posun začátku bloku na 12:30h
13Čtvrtek08:00 - 11:45přednáška+seminářOdborná terminologie: Ergoterapeutický terminologický systém – prezentace studentů. Dokumentace. Typy. Možnosti zápisu. Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. 
Pátek12:30 - 17:15přednáška+seminářInterprofesní rehabilitační tým a case management: Základní principy týmové práce, mezioborové spolupráce, vzájemného učení a efektivní komunikace. Chápání a respekt k podstatě, postojům a hodnotám příbuzných zdravotnických profesí. Profesní rozdíly v mezioborové práci, budování vzájemného respektu. Skupinová práce. Case management jako nástroj zefektivnění týmové práce na řešení problémů pacienta/ klienta. Diskuze, otázky k zamyšlení na základě prostudovaných materiálů (studijní opora Case management jako nástroj zefektivnění týmové práce na řešení problémů klienta/pacienta).Bc. Olga Nováková, M.Sc.Case management: Bc. Doubravka Koubková
15Čtvrtek12:30 - 17:15přednáška+seminářInterprofesní rehabilitační tým a case management: Základní informace o supervizních procesech a typech supervize, o možnostech využití supervize pro ergoterapeuty a praktický dopad supervize v praxi. Praktické ukázky supervizní práce sebezkušenostní formou. Zpětná vazba k předmětu (O.Nováková)PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK