PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evaluace adiktologických služeb - B03346 (Adiktologie - kombinovaná)
Anglický název: Evaluation of Drug Services
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Mgr. Jaroslav Vacek
Další informace: http://www.adiktologie.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Patří mezi: Povinné BADI18 K 3.r._23/24
Atributy: Adiktologie-kombinovaná
Teoretický předmět
Záměnnost : B02038
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.01.2021)
Předmět navazuje na úvod do managementu a veřejné správy (praktické situace) a na předměty zabývající se popisem služeb terapeutického kontinua. Jeho cílem je seznámit studenty prakticky s postupy, které umožňují hodnotit nákladnost, kvalitu, efektivitu služeb. Hodnocení má sloužit zejména managementu organizací a pracovníkům organizací, kteří adiktologické služby zřizují. Při výuce jsou použity prvky „problém-based learning“ přístupu.
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.01.2021)

Hodnocení nákladnosti, kvality a efektivity - kritéria a možnosti jejich hodnocení.

Provádění formativní a normativní evaluace.

Provádění evaluace přípravy, procesu a výsledku.

Způsoby analýzy spokojenosti klientů.

Provádění analýzy potřeb.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (12.11.2020)

P

Povinná literatura:

Šefránek, M. (2009). Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek. ZAOSTŘENO NA DROGY, 7, 5. Praha: Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Kalina, K. (2000). Kvalita a účinnost v léčbě a prevenci závislostí. Praha: ANO.

Sešity WHO - Evaluace drogových služeb I.-XI. WHO, Geneva. (v přiložených souborech)

Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Martanová, V. (2015). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.

 

Doporučená literatura:

EMCDDA (2000). Evaluation: a key tool for improving drug prevention. EMCDDA Scientific Monograph Series No. 5 edn. Lisabon: EMCDDA

Kröger, C., Winter, H. and Shaw, R. (1997) Guidelines for the Evaluation of Drug Prevention Intervention: A Manual for Programme Planners and Evaluators. Lisbon: EMCDDA.

Springer, A., Uhl, A. (1999). Evaluation Research in Regard to Primary Prevention of Drug Abuse. Brussels: Directorate-General Science, Research and Development

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (12.11.2020)

Požadavky k zápočtu

  1. Prezentace vlastního evaluačního záměru dle zadaných požadavků - formou prezentace či písemně
  2. Účast na seminářích 80 % - náhrada neúčasti rozšířením písemné práce (15 % = 2 normostrany)
  3. Aktivita
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (12.11.2020)

Požadavky k zápočtu

  1. Prezentace vlastního evaluačního záměru dle zadaných požadavků - formou prezentace či písemně
  2. Účast na seminářích 80 % - náhrada neúčasti rozšířením písemné práce (15 % = 2 normostrany)
  3. Aktivita
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK