PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nemoci pleury - diagnostika a intervence - B03134 (volitelný předmět)
Anglický název: Pleural Diseases - Diagnostics and Interventions
Zajišťuje: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN (11-00570)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: jiri.votruba@vfn.czurčeno pro studenty 6.roč. oboru VL
Další informace: http://tubres.lf1.cuni.cz/
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B03012
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (07.06.2019)
Pleurální choroby jsou stále aktuálnější problém v interní medicíně. Souvisí to se stále se zvyšujícím počtem pacientů dlouhodobě přežívajících s léčenými malignitami, ale také se stále barvitějšími klinickými projevy parainfekčními a projevy neinfekčních zánětů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Marcela Holanová (07.06.2019)

Předmět má za cíl provést frekventanty řádnou diferenciální diagnostickou onemocnění pleury, popsat diagnostické možnosti a terapeutické výstupy.

Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (07.06.2019)

pleurální anatomie a fyziologie

choroby pleury a dif .dg. pleurálních onemocnění

diagnostické metody zobrazovací i bioptické (RTg/CT, sono, punkce, manometrie, pleuroskopie, VTS)

terapie v oblasti pleury - paliativní postupy u maligních pleurálních výpotků, postupy u parapneumonických výpotků a empyému

Metody výuky
Poslední úprava: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. (01.10.2019)

seminář a workshop

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marcela Holanová (07.06.2019)

test, 100% účast na výuce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK