PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Infektologie v praxi - B02989 (volitelný předmět)
Anglický název: Practise in Infectious Diseases
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze (11-00866)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 5
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: simona.arientova@lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Simona Arientová, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00121
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK