PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z teratologie - B02937 (volitelný předmět)
Anglický název: Selected chapters from teratology
Zajišťuje: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:15/0, Z [HS]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz)
Další informace: http://ublg.lf1.cuni.cz/vybrane-kapitoly-z-teratologie
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.
doc. MUDr. František Liška, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B03121
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. (14.09.2017)

Vybrané kapitoly z teratologie jsou jednosemestrální volitelný předmět vyučovaný na ÚBLG 1. LF UK a VFN. Jde o cyklus 7 seminářů koncentrovaně zaměřených na problematiku vývojových vad. Dozvíte se podrobnosti o klinicky významných příčinách vzniku vývojových vad, možnostech jejich prenatální i postnatální diagnostiky a seznámíte se základy syndromologické diagnostiky. Seznámíme vás také se základními (volně dostupnými) on-line databázemi, bez kterých se dnes již klinický genetik neobejde.

Předmět je vhodný nejen pro budoucí klinické genetiky, ale i budoucí pediatry, dětské chirurgy, gynekology a porodníky a samozřejmě pro všechny, kteří se o problematice vývojových vad člověka chtějí dozvědět více.

Semináře se konají v letním semestru v rotundě ÚBLG 1. LF UK a VFN a to (od ak. roku 2017/2018) ve středu (1x za dva týdny) od 14:00 do 15:30.

Rozpis a témata seminářů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. (23.04.2020)

V letním semestru akademického roku 2019/2020 byla prezenční výuka tohoto předmětu zrušena.

Zápočet je možné získat distanční cestou, za vypracování diagnostického postupu ke kazusitice, která byla zapsaným studentům rozeslána emailem.

Přednšky byly zveřejněny na adrese:

https://ublg.lf1.cuni.cz/vybrane-kapitoly-z-teratologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK