PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ekoimunologie - B01666
Anglický název: Ecoimmunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 35
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.czPředmět bude vyučován v LS.
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Atributy: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Lékařství
Intenzivní péče
Nutriční terapeut
Všeobecná sestra
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (02.02.2018)

Ekoimunologie je obor zaměřený na sledování vlivů prostředí na imunitní systém, mechanismy a možnosti ovlivnění jeho funkcí.
Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (02.02.2018)

Doporučeno pro LEK a ZUB 3., 4., 5., 6. ročník,  Bc. obory 1.-2.r., NMgr.

Ekoimunologie.
Imunotoxikologie.
Imunitní systém.
Globální faktory prostředí, vliv emisí, dopravy.
Individuální faktory ovlivňující imunitní systém.
Psychoneuroimunologie.
Působení léků, abusus návykových látek.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (09.04.2018)

Wagner, Wagnerová - Ekoimunologie. Praha, 1988.
Časopisecké články - odborná literatura
Jan Krejsek, Otakar Kopecký: Klinická imunologie. NUCLEUS HK,2004. - vybrané kapitoly

Jan Krejsek, a kol:Imunologie člověka. NUCLEUS HK,2017. - vybrané kapitoly
Václav Špičák, Petr Panzner, et.al.: Alergologie. Praha Galén, 2004. - vybrané kapitoly

Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí12.03.2018Ekoimunologie. Imunotoxikologie. Imunitní systém.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.13:30-15:00 Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32, budova A, 3. patro, Čítárna
Pondělí19.03.2018Globální faktory prostředí.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 
Pondělí26.03.2018Vliv emisí a dopravy na imunitní systém. Kovy a imunitní systém.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 
Pondělí02.04.2018Velikonoční pondělíMUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 
Pondělí16.04.2018Individuální faktory. MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 
Pondělí30.04.2018Individuální faktory II. Působení léků a abusu návykových látek.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.14:30-16:00
Pondělí14.05.2018Psychoneuroimunologie I.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.15:00-16:00
Pondělí28.05.2018Psychoneuroimunologie II. Shrnutí. Zápočty.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK