PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy imunologie - B01153 (Zubní lékařství)
Anglický název: Basic Immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné ZUBL 2.r._17/18
Atributy: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : {musí být splněna jedna z anatomií}, B01129, B02680
Je prerekvizitou pro: B01191, B01407, B01162
Anotace -
Poslední úprava: PET04238 (20.03.2009)

V přednáškách jsou studenti seznámeni se strukturou a základními mechanismy imunitního systému, s regulacemi a kooperací jednotlivých složek obranných mechanismů za fyziologických podmínek i patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk, tkání a molekul imunitního systému. V přednášce a seminářích jsou také probírány základní imunologické metody a jejich princip.
Literatura
Poslední úprava: NOV03666 (20.02.2014)

Šterzl, I., a kol.: Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.
Krejsek, J., Kopecký, O.: Klinická imunologie. Nukleus HK, 2004.
Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 5. vydání. Triton, Praha, 2013.

Kuby Immunology (7th, Seventh Edition) - By Owen, Punt, & Stranford Textbook Binding - January 1, 2013

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK