PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Imunologie v zubním lékařství - B01144 (Zubní lékařství)
Anglický název: Immunology in Dentistry
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné ZUBL 2.r._17/18
Atributy: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : {musí být splněna jedna z anatomií}, B01129, B02680
Je prerekvizitou pro: B01407, B01162
Anotace -
Poslední úprava: PET04238 (28.04.2008)

Úloha imunitního aparátu při onemocnění dutiny ústní se zaměřením především na slizniční imunitu, význam orální tolerance pro udržení orálního zdraví. Onemocnění parodontu ve vztahu k imunitnímu systému. Možné reakce na použité dentální materíály.
Literatura
Poslední úprava: PET04238 (04.03.2011)

Šterzl a kol.: Základy imunologie pro studenty zubního a všeobecného lékařství. Karolinum, Praha, 2005.

Městecký J., editor. Mucosal Immunology. 3.vydání. Elsevier Academic Press, 2005

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
920.04.201809:00 - 10:30přednáškaSlizniční imunita (vztah slizniční a systémové imunity). prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.Přednášky navazují na přednášky předmětu Základy imunologie. Velká posluchárna,Purkyňův ústav. dr. Bártová
1027.04.201809:00 - 10:30přednáškaImunitní reakce na kovové materiályRNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D. 
1104.05.201809:00 - 10:30přednáškaLokální projevy koroze dentálních materiálů a aktivace imunitní reakce. dr. Venclíková
1211.05.201809:00 - 10:30přednáškaÚloha polymorfismu genů v imunitních reakcích ve vztahu k orálnímu onemocnění prof. Izakovičová Hollá
1318.05.201809:00 - 10:30přednáškaImunitní mechanismy onemocnění parodontu. dr. Bártová
1425.05.201809:00 - 10:30seminářZávěr. Zápočtový test. MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.Zápočet na základě úspěšného absolvování testu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK