PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Imunologie v zubním lékařství - B01144 (Zubní lékařství)
Anglický název: Immunology in Dentistry
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné ZUBL 2.r._17/18
Atributy: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : {musí být splněna jedna z anatomií}, B01129, B02680
Je prerekvizitou pro: B01407, B01162
Anotace -
Poslední úprava: PET04238 (28.04.2008)

Úloha imunitního aparátu při onemocnění dutiny ústní se zaměřením především na slizniční imunitu, význam orální tolerance pro udržení orálního zdraví. Onemocnění parodontu ve vztahu k imunitnímu systému. Možné reakce na použité dentální materíály.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.03.2018)

Šterzl a kol.: Základy imunologie pro studenty zubního a všeobecného lékařství. Karolinum, Praha, 2005.
Městecký J., editor. Mucosal Immunology. 3. a další vydání. Elsevier Academic Press, 2005 - 2015

Podzimek S, Mysak J, Janatova T, Duskova J. C-Reactive Protein in Peripheral Blood of Patients with Chronic and Aggressive Periodontitis, Gingivitis, and Gingival Recessions. Mediators of Inflammation. 2015;2015:564858. doi:10.1155/2015/564858.
Bartova J, Sommerova P, Lyuya-Mi Y, et al. Periodontitis as a Risk Factor of Atherosclerosis. Journal of Immunology Research. 2014;2014:636893. doi:10.1155/2014/636893.
Mysak J, Podzimek S, Sommerova P, et al. Porphyromonas gingivalis: Major Periodontopathic Pathogen Overview. Journal of Immunology Research. 2014;2014:476068. doi:10.1155/2014/476068.
Borilova Linhartova P, Kastovsky J, Lucanova S, et al. Interleukin-17A Gene Variability in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis: Its Correlation with IL-17 Levels and the Occurrence of Periodontopathic Bacteria. Mediators of Inflammation. 2016;2016:2979846. doi:10.1155/2016/2979846.
Bartova J, Borilova Linhartova P, Podzimek S, et al. The Effect of IL-4 Gene Polymorphisms on Cytokine Production in Patients with Chronic Periodontitis and in Healthy Controls. Mediators of Inflammation. 2014;2014:185757. doi:10.1155/2014/185757.
Borilova Linhartova P et al. Apolipoprotein E gene polymorphisms in relation to chronic periodontitis, periodontopathic bacteria, and lipid levels. Arch Oral Biol 2015 Mar;60(3):456-62. doi: 10.1016/j.archoralbio.2014.10.003. Epub 2014 Oct 26.
Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
920.04.201809:00 - 10:30přednáškaSlizniční imunita (vztah slizniční a systémové imunity). prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.Přednášky navazují na přednášky předmětu Základy imunologie. Velká posluchárna,Purkyňův ústav. dr. Bártová
1027.04.201809:00 - 10:30přednáškaOnemocnění sliznic dr. Janovská
1104.05.201809:00 - 10:30přednáškaLokální projevy koroze dentálních materiálů a aktivace imunitní reakce. dr. Venclíková
1211.05.201809:00 - 10:30přednáškaÚloha polymorfismu genů v imunitních reakcích ve vztahu k orálnímu onemocnění. Imunitní mechanismy onemocnění parodontu. prof. Izakovičová Hollá, dr. Bártová
1318.05.201809:00 - 10:30přednáškaImunitní reakce na kovové materiályRNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D. 
1425.05.201809:00 - 10:30seminářZávěr. Zápočtový test. MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.Zápočet na základě úspěšného absolvování testu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK